Hàng hóa

Thặng dư thương mại Việt Nam đạt hơn 4 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm nay

13:50 | 03/07/2020

Chia sẻ

Chỉ tính riêng tháng 6, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 9,5% và nhập khẩu tăng 12,8% so với cùng kì năm ngoái.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 41,5 tỉ USD, tăng hơn 11% so với tháng trước.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỉ USD, tăng 9,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,5 tỉ USD, tăng 12,8%. So với cùng năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 2% và trị giá nhập khẩu tăng 5,3%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2020 ước tính thặng dư 500 triệu USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 238,4 tỉ USD, giảm hơn 2% so với cùng năm 2019.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 4,038 tỉ USD.

Về mặt hàng xuất khẩu, trong tháng 6, các mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất là dầu thô và quặng các loại. Cụ thể dầu thô xuất khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 443.000 tấn, giảm hơn 5% và trị giá là 117 triệu USD tăng 27,6% so với tháng 5/2020.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt hơn 2,54 triệu tấn và trị giá là 779 triệu USD. So với cùng kì năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 6 tháng này tăng 24,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 26,6%.

Quặng các loại xuất khẩu trong tháng 6/2020 ước tính là 320.000 tấn, tăng 45,5% và trị giá là 32 triệu USD tăng 102,6% so với tháng trước.

6 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu hơn 1,4 triệu tấn, trị giá là 104 triệu USD; so với cùng kì năm 2019 ước tính giảm hơn 13% về lượng và trị giá ước tính giảm 14,3%.  

Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu, máy vi tính, sản phẩm, linh kiện điện tử và sắt thép.

Riêng về ô tô nguyên chiếc, trong tháng 6/2020, 3.000 chiếc đã được nhập về Việt Nam với trị giá là 68 triệu USD, giảm 44,5% về số lượng và 37,4% về giá trị so với tháng trước. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu mặt hàng này là 39.000 chiếc và trị giá là 879 triệu USD. Như vậy, so với cùng kì năm ngoái, nhóm hàng này giảm 47% về lượng và giảm 47,7% về trị giá.

Như Huỳnh