Tài chính

VAMC dự kiến phát hành 15.000 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt, thiết lập và vận hành sàn giao dịch nợ trong 2020

18:01 | 29/05/2020

Chia sẻ

Năm 2020, VAMC đặt kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt (TPĐB) tối đa 15.000 tỉ đồng và mua nợ xấu theo giá trị thị trường 5000 tỉ đồng. Đồng thời phát triển thị trường mua bán nợ, thiết lập, vận hành sàn giao dịch VAMC.

VAMC đã mua hơn 327.000 tỉ đồng nợ xấu bằng TPĐB

Theo báo cáo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển của Công ty Quản lí tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố, trong năm 2019, VAMC đã hoàn thành nhiệm vụ mua nợ xấu bằng TPĐB, theo đó công ty mua 381 khoản nợ của 9 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.544 tỉ đồng, giá mua nợ 19.846 tỉ đồng, đạt 99,23%.

Lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019, VAMC đã mua nợ xấu bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng là 359.393 tỉ đồng, giá mua nợ 327.413 tỉ đồng

Đối với nợ xấu theo giá trị thị trường (GTTT), trong năm 2019, VAMC đã mua nợ xấu theo GTTT được 37 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.247 tỉ đồng (góp phần xử lí hơn 2.131 tỉ đồng dư nợ của TCTD) và đạt 112% chỉ tiêu mua nợ theo GTTT đã được NHNN phê duyệt, điều chỉnh.

Lũy kế từ năm 2017 đến ngày 31/12/2019, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu theo GTTT đạt 8.013 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng và giá dư nợ là 8.207 tỉ đồng.

Về kết quả thu hồi nợ, dư nợ gốc xử lí tạm tính 69.778 tỉ đồng (đạt 140% kế hoạch NHNN phế duyệt); lũy kế đến ngày 31/12/2019 tạm tính đạt 258.205 tỉ đồng dư nợ gốc xử lí. Tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2019 là 32.273 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2019, VAMC bán 16.265 tỉ đồng khoản nợ, xử lí 6.468 tỉ đồng và cơ cấu lại 1.019 tỉ đồng.

Muốn tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng, thiết lập và vận hành sàn giao dịch nợ VAMC

Trong 2020, VAMC đặt kế hoạch phát hành tối đa 15.000 tỉ đồng TPĐB và mua 5.000 tỉ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Dư nợ gốc xử lí dự kiến ở mức 50.000 tỉ đồng.

VAMC sẽ phối hợp với TCTD để thực hiện mua nợ bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỉ lệ nợ xấu lớn hơn 3% với phạm vi và số lượng nợ xấu theo quyết định của NHNN.

Đồng thời, tập trung thực hiện mua theo giá thị trường đối với các khoản nợ xấu đã được VAMC mua bằng TPĐB; rà soát danh sách các khoản nợ đang hạch toán nội, ngoại bảng tại TCTD, lựa chọn các khoản nợ có tính khả thi trong việc xử lí sau khi mua để có cơ sở đề xuất thực hiện mua khoản nợ theo giá thị trường.

VAMC cũng dự kiến trình NHNN và các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng theo nội dung tại Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020, hướng tới 2022.

Đáng chú ý, VAMC còn dự kiến phát triển thị trường mua bán nợ, thiết lập, vận hành sàn giao dịch VAMC. Theo đó, công ty sẽ triển khai xúc tiến việc thành lập sàn giao dịch nợ VAMC nhằm quản lí, khai thác thông tin về khoản nợ/tài sản.

Tổ chức thực hiện các hoạt động của sàn giao dịch nợ; xúc tiến thành lập câu lạc bộ AMC nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm; chia sẽ thông tin, kết nối nhà đầu tư và tiến tới xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung.

VAMC sẽ chủ động tìm kiếm mở rộng đối tác, các nhà đầu tư để thực hiện tư vấn, môi giới mua, bán nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ trên cơ sở danh mục nợ xấu đã mua được phân loại; công khai hoạt động mua, bán nợ xấu.

Kịp thời công khai hoạt động mua, bán nợ xấu như công bố danh mục TSBĐ do VAMC đang quản lí, đăng thông tin bán tài sản... lên cổng thông tin của công ty.

Thu Hoài