|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bộ Tài chính dự kiến tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC vào quí II/2020

17:16 | 05/05/2020
Chia sẻ
Trong quí II, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt và cho VAMC từ Quĩ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia.

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có kế hoạch bổ sung vốn điều lệ cho hai doanh nghiệp Nhà nước là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Công ty Quản lí tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Cụ thể, thực hiện giám sát gián tiếp với Ngân hàng Nhà (NHNN) trong quí II/2020, trong đó, tập trung vào hoạt động đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho hai doanh nghiệp Nhà nước là Agribank từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt và VAMC từ Quĩ thực hiện Chính sách tiền tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, trong quí II, thực hiện giám sát gián tiếp Bộ Giao thông vận tải, trong đó tập trung vào nội dung đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 5 doanh nghiệp.

Trong đó có 4 doanh nghiệp nhà nước Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam, Tổng công ty Quản lí bay Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải) từ quĩ Đầu tư phát triển và đánh giá lại tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (nguồn khác); một CTCP (Bệnh viện giao thông vận tải) từ xác định lại giá trị vốn nhà nước.

Về nội dung giám sát, Bộ Tài chính thực hiện giám sát việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thu Hoài