|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách: Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử gia tăng

16:44 | 20/05/2024
Chia sẻ
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, dù công tác quản lý thuế đã được tăng cường, song tình trạng gian lận, trốn thuế nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử còn lớn, có dấu hiệu gia tăng so với năm 2022.

Chiều 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công đã có nhiều chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Tài sản công tính đến cuối năm 2023 đạt 2,3 triệu tỷ đồng. Đầu tư công do được cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn nên đã đạt 661.700 tỷ so với kế hoạch tính đến 31/1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. (Nguồn: Quốc hội). 

Trong tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, các bộ, ngành đã giảm được 17 tổng cục và tương đương; giảm 10 Cục và 144 Vụ/Ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong Vụ/Ban thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Các địa phương giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; 2.572 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Công tác xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả có tiến triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; có 8/12 dự án, doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương, định hướng xử lý cụ thể;.

"Sau khi có phương án xử lý, một số dự án, doanh nghiệp có lãi, giảm lỗ lũy kế, đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước, giảm dư nợ trung hạn và dài hạn của các dự án/doanh nghiệp, bảo đảm duy trì việc làm, đời sống cho hàng nghìn lao động", Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ. 

Gian lận, trốn thuế có dấu hiệu gia tăng

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho đánh giá dù công tác quản lý thuế đã được tăng cường, song vẫn còn bất cập; tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử; tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng so với năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác cổ phần hóa, xử lý thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

"Trong năm 2023, chỉ tiến hành thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp, thu về 24 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn tại 7 doanh nghiệp thu về 206,3 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư của Nhà nước thua lỗ, hoạt động không hiệu quả, chậm xử lý, khắc phục hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý", ông Lê Quang Mạnh nêu rõ. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh. (Nguồn: Quốc hội).  

Bên cạnh đó, Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho biết, công tác hoàn thiện thể chế còn có những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục. Một số Bộ, ngành chưa thực hiện đúng kế hoạch lập pháp, còn tình trạng chậm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh tiếp tục diễn ra.

"Còn có tình trạng chậm phân bổ ngân sách, đặc biệt là phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 đến gần cuối năm mới được thực hiện. Chi chuyển nguồn còn lớn, chậm được khắc phục, gây lãng phí và giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn", ông Mạnh đánh giá. 

Trong khi đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số Bộ, ngành, địa phương chậm do nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra trong các báo cáo, trong nhiều năm vừa qua, nhưng chưa có giải pháp kiên quyết và biện pháp khắc phục triệt để, hữu hiệu. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy 91/115 bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả  nước, có đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn.

Đáng quan ngại, việc tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất tại một số địa phương còn chậm; việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa sát với nhu cầu; chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương chưa cao. Còn 404/908 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng với diện tích là 18.308/28.155 ha chưa được xử lý.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả hơn, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị cần đẩy mạnh công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất; nghiên cứu, có giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định kinh doanh

Cùng với đó là có giải pháp hữu hiệu, tăng hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân thông qua ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng; điều hành hợp lý tỷ giá, lãi suất; giảm lãi suất cho vay, gỡ bỏ những rào cản chưa phù hợp trong lưu thông, phân phối, tháo gỡ khó khăn cho các thị trường bất động sản, thị trường lao động.

Nghiên cứu, có giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Nguyễn Ngọc