Thời sự

Ưu đãi thuế lớn với dự án đầu tư vào đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong

17:29 | 10/05/2017

Chia sẻ

Ngoài việc được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các dự án đầu tư vào Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc còn được ưu đãi vượt khung về tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế TNDN và thuế TNCN.

Liên quan tới cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách với đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tài chính có đề xuất các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ đề nghị miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư tại đặc khu kinh tế.

Ngoài ra, để tăng cường thu hút đầy tư, phát triển đặc khu kinh tế, Bộ Tài chính thống nhất cần phải có mức ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cao hơn so với quy định hiện hành. Trong quá trình soạn thảo, hoàn thiện dự án Luật, Bộ sẽ có ý kiến về mức ưu đãi cụ thể (thời gian, mức miễn, giảm) đối với từng ngành nghề, lĩnh vực và quy mô dự án đầu tư cho phù hợp.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, theo Bộ Tài chính, đối với dự án đầu tư không thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Bộ đề nghị áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Đối với các dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.Các dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư không bao gồm dự án đầu tư khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Về việc ưu đãi thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Bộ đề xuất áp dụng thuế suất thuế ưu đãi 17%, không áp dụng thời gian miễn, giảm thuế.

Về thuế thu nhập cá nhân, Bộ đề nghị miễn thuế trong thời gian 5 năm nhưng không quá năm 2030; giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế phát sinh, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại đặc khu kinh tế.

Khổng Chiêm