|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/5: Tăng giảm trái chiều tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/5: Tăng giảm trái chiều tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 168,73 - 169,93 VND/JPY.
Tài chính -09:40 | 27/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (26/5), tỷ giá yen Nhật tiếp tục giảm ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này biến động trái chiều, hiện đang ở mức 169,1 - 170,3 VND/JPY.
Tài chính -09:39 | 26/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/5: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/5: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (25/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 168,96 - 170,46 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 25/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/5: Tăng trở lại chỉ sau một ngày giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/5: Tăng trở lại chỉ sau một ngày giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng trở lại ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 169,89 - 171,39 VND/JPY.
Tài chính -09:27 | 24/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/5: Quay đầu giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/5: Quay đầu giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (23/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 169,87 - 171,37 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 23/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/5: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/5: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (22/5), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 170,52 - 171,72 VND/JPY.
Tài chính -09:41 | 22/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/5: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/5: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (20/5), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 169,68 - 171,18 VND/JPY.
Tài chính -09:50 | 20/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5: Tiếp đà giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5: Tiếp đà giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (19/5), tỷ giá yen Nhật tiếp đà giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 170,12 - 171,62 VND/JPY.
Tài chính -09:47 | 19/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 170,87 - 172,27 VND/JPY.
Tài chính -09:34 | 18/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/5: Các ngân hàng tiếp tục giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/5: Các ngân hàng tiếp tục giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (17/5), tỷ giá yen Nhật duy trì đà giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này cũng giảm, hiện đang ở mức 171,79 - 172,94 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 17/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/5: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/5: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này cũng giảm, hiện đang ở mức 172,14 - 173,24 VND/JPY.
Tài chính -09:34 | 16/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/5: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/5: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (15/5), tỷ giá yen Nhật giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giữ nguyên, hiện đang ở mức 174,27 - 175,27 VND/JPY.
Tài chính -09:30 | 15/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/5: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/5: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/5), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này không đổi, hiện đang ở mức 174,27 - 175,27 VND/JPY.
Tài chính -09:23 | 13/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/5: Quay đầu giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/5: Quay đầu giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (12/5), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 174,27 - 175,27 VND/JPY.
Tài chính -09:32 | 12/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/5: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/5: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (11/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,42 - 175,42 VND/JPY.
Tài chính -09:39 | 11/05/2023
Tỷ giá USD (đôla), Euro, Đôla Úc mới nhất hôm nay

Tỷ giá USD (đôla), Euro, Đôla Úc mới nhất hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: đô la Mỹ, Euro, đôla Úc, yen Nhật, bảng Anh mới nhất được cập nhật nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ của các ngân hàng trong nước

Thị trường tỷ giá ngoại tệ hôm nay trong phiên giao dịch đầu tuần được cập nhật lúc 8h30, được ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng mức 20 đồng/USD, trong đó tỷ giá USD hôm nay đang giao động ở mức giá hiện ở mức 23.242 đồng đổi 1 USD. Tính từ đầu tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 30 đồng.

Sở giao dịch tại Ngân hàng nhà nước hiện đang được khảo sát theo biên độ giao dịch biên độ /-3%, tỷ giá mua tối thiểu hiện ở mức 23.434 đồng và giá bán ra hiện đang mức 23.889 đồng/USD.

Hầu hết tại các ngân hàng nhà nước hiện đang tăng ở mức giá USD ở mwucs 40 -60 đồng cao hơn so với phiên giao dịch hôm qua, mức giá này tăng trưởng cao hơn tại các điểm bán lớn.

Phiên giao dịch chiều nay tại ngân hàng Vietinbank mức giá niên yết hiện nay USD đang bán mức 23.325-23.435 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng ở mức 110 đồng so với phiên chiều qua.Tỷ giá quy đổi tại BIDV hiện cũng ở mức 23.335 đồng (mua) và 23.495 đồng (bán), tăng tương ứng 135 đồng quy đổi.

Hiện, tỷ giá Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.533 - 24.966 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.357 - 25.799 VND/EUR.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: đô la Mỹ, Euro, đô la Úc, yen Nhật, bảng Anh mới nhất được cập nhật nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

Chế độ tỷ giá

Mỗi quốc gia, thông qua các cơ chế khác nhau, quản lý giá trị đồng tiền của mình. Như là một phần của chức năng này, nó quyết định chế độ tỷ giá hối đoái sẽ áp dụng cho đồng tiền của mình. Ví dụ, tiền có thể được thả nổi tự do, bị chốt hay cố định, hoặc kết hợp cả hai.

Nếu một đồng tiền là thả nổi tự do, tỷ giá hối đoái được phép thay đổi so với các đồng tiền khác và được xác định bởi các lực cung và cầu thị trường. Tỷ giá hối đoái cho các đồng tiền như vậy có khả năng thay đổi gần như liên tục như được báo giá trên các thị trường tài chính, chủ yếu là bởi các ngân hàng, trên toàn thế giới.Theo tỷ giá trực tiếp, khi tỷ giá tăng, thì một đồng đổi được ít hơn đồng ngoại tệ hay có thể nói là đồng bản tệ giảm giá.

Một hệ thống di chuyển hoặc chốt có thể điều chỉnh là một hệ thống các tỷ giá hối đoái cố định, nhưng với một điều khoản cho việc định giá lại (thường là giảm giá) của một đồng tiền. Ví dụ, từ năm 1994 đến năm 2005, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB) với Hoa Kỳ đô la đã bị chốt tại 8,2768 Nhân dân tệ ăn 1 đô-la. Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất làm điều này; từ cuối Chiến tranh Thế giới II cho đến năm 1967, tất cả các nước Tây Âu duy trì tỷ giá hối đoái cố định với đồng đô la Mỹ dựa trên hệ thống Bretton Woods. [1] Lưu trữ 2006-08-24 tại Wayback Machine Nhưng hệ thống này đã phải bị hủy bỏ do ủng hộ của các chế độ tỷ giá hối đoái dựa trên thị trường, thả nổi do áp lực thị trường và suy đoán trong những năm 1970.

Tuy nhiên, một số chính phủ vẫn cố giữ tiền tệ của họ trong một phạm vi hẹp. Kết quả là, tiền tệ trở thành bị đánh giá quá cao hay bị đánh giá quá thấp, dẫn đến thâm hụt hoặc thặng dư trao đổi quá mức.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối biến động phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Sau đây chúng tôi tổng hợp cho bạn một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái như:

Tỷ lệ lạm phát

Việc thay đổi tỷ lệ lạm phát là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến tỷ giá hối đoái. Tỷ lệ lạm phát trong nước cao hơn nước ngoài thì tỷ giá hối đoái tăng, tức là giá trị đồng nội tệ giảm. Ngược lại, tỷ lệ lạm phát trong nước thấp hơn nước ngoài tức là tỷ giá hối đoái giảm, giá trị đồng nội tệ tăng.

Lãi suất

Lãi suất có tác động không hề nhỏ đến các hoạt động đầu tư nước ngoài. Điều này làm ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Khi lãi suất trong nước thấp hơn nước ngoài dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng, đồng nội tệ giảm. Và ngược lại, trong trường hợp lãi suất trong nước cao hơn nước ngoài thì tỷ giá hối đoái giảm, đồng nội tệ tăng.

Nợ công

Bên cạnh tỷ lệ lạm phát, lãi suất thì nợ công cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Bởi lẽ, nợ công tăng dẫn đến tỷ lệ lạm phát tăng cao, điều này gây ra tác động gián tiếp đến tỷ giá hối đoái.

Trao đổi thương mại

Yếu tố trao đổi thương mại ở đây sẽ bao gồm 2 yếu tố là tình hình tăng trưởng kinh tế và cán cân thương mại.

+ Tình hình tăng trưởng kinh tế: Trong trường hợp tốc độ tăng giá của các sản phẩm xuất khẩu cao hơn so với tốc độ tăng giá của các sản phẩm nhập khẩu tức là tỷ lệ trao đổi thương mại tăng. Điều này làm cho đồng nội tệ tăng, tỷ giá giảm. Và ngược lại.

+ Cán cân thanh toán: Cán cân thanh toán quốc tế cao thì đồng nội tệ giảm, đồng ngoại tệ tăng dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng. Ngược lại, nếu cán cân thanh toán quốc tế giảm sẽ làm cho đồng ngoại tệ giảm, đồng nội tệ tăng làm cho tỷ giá hối đoái giảm.

Vai trò của tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế

Tỷ giá hối đoái có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Do đó, chính phủ luôn quan tâm, điều giá để nền kinh tế đi vào hoạt động ổn định. Sau đây là một số vai trò của tỷ giá hối đoái với nền kinh tế.Tỷ giá hối đoái là công cụ quan trọng để so sánh sức mua của đồng nội tệ với đồng ngoại tệ. Từ đó đánh giá được giá cả hàng hóa trong nước với nước ngoài, năng suất lao động trong nước với nước ngoài…

Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của quốc gia. Trong trường hợp tỷ giá hối đoái tăng tức là giá cả của hàng hóa xuất khẩu quốc gia đó thấp hơn so với sản phẩm cùng loại trên thị trường nước ngoài, điều này làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa.

Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Khi mà tỷ giá hối đoái tăng khiến cho giá hàng hóa nhập khẩu đắt hơn, làm tăng tỷ lệ lạm phát. Ngược lại, tỷ giá hối đoái giảm tức là đồng nội tệ tăng lên, giá hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn, tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức vừa phải.

Biến động tỷ giá hối đoái

Một tỷ giá hối đoái dựa trên thị trường sẽ thay đổi bất cứ khi nào các giá trị của một trong hai tiền tệ thành phần thay đổi. Một đồng tiền sẽ có xu hướng trở nên có giá trị hơn bất cứ khi nào nhu cầu cho nó lớn hơn cung cấp có sẵn. Nó sẽ trở nên ít có giá trị bất cứ khi nào nhu cầu thấp hơn cung cấp có sẵn (điều này không có nghĩa là người ta không còn muốn tiền, nó chỉ có nghĩa là họ muốn nắm giữ của cải của họ trong một số hình thức khác, có thể là một đồng tiền khác).

Tăng nhu cầu về một loại tiền tệ có thể là do một trong hai giao dịch cầu tiền tăng hoặc một nhu cầu đầu cơ tăng đối với tiền. Nhu cầu giao dịch liên quan chặt chẽ đến mức độ hoạt động kinh doanh của một quốc gia, (GDP) tổng sản phẩm quốc nội, và mức độ việc làm. Càng nhiều người thất nghiệp, ít công chúng như một toàn thể sẽ chi tiêu vào hàng hóa và dịch vụ. Các ngân hàng trung ương thường có chút ít khó khăn điều chỉnh cung tiền có sẵn để cung cấp cho những thay đổi trong nhu cầu sử dụng tiền do các nghiệp vụ kinh doanh.

Nhu cầu đầu cơ là khó khăn hơn nhiều đối với các ngân hàng trung ương để thích ứng, do chúng bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh lãi suất. Một nhà đầu cơ có thể mua một đồng tiền nếu trả lại (có nghĩa là lãi suất) là đủ cao. Nói chung, nếu lãi suất của một quốc gia càng cao, nhu cầu đối với đồng tiền đó sẽ càng lớn. Có lập luận cho rằng đầu cơ như vậy có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế thực sự, đặc biệt là do các nhà đầu cơ tiền tệ lớn cố tình có thể tạo ra áp lực giảm một đồng tiền bằng cách bán khống để buộc ngân hàng trung ương đó mua tiền tệ của mình để giữ cho nó ổn định. (Khi điều đó xảy ra, nhà đầu cơ này có thể mua đồng tiền trở lại sau khi nó mất giá, đóng vị trí của họ, và do đó có lợi nhuận.)

Đối với các công ty vận tải vận chuyển hàng hóa từ một quốc gia này tới một quốc gia khác, tỷ giá hối đoái thường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới họ. Vì vậy, hầu hết các nhà vận chuyển có một hệ số điều chỉnh tiền tệ (CAF) tính vào tài khoản cho những biến động này.

Các thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo, để biết tỷ giá chính xác tại thời điểm giao dịch, khách hàng cần liên hệ trực tiếp ngân hàng để được tư vấn và hỗ trợ.

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.