|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá trung tâm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/11: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/11: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng đô la Mỹ, đồng Euro. đồng bảng Anh và đô la Úc có xu hướng tăng chiếm ưu thế so với phiên sáng ngày thứ Hai. Trong khi riêng đồng yen Nhật điều chỉnh giảm tại đa số ngân hàng.
Tài chính -07:40 | 07/11/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng Euro, yen Nhật, bảng Anh và đô la Úc có xu hướng tăng chiếm ưu thế so với phiên sáng ngày thứ Hai. Trong khi đồng riêng đồng đô la Mỹ ngược lại được điều chỉnh giảm tại đa số ngân hàng.
Tài chính -07:36 | 31/10/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng Euro, yen Nhật, bảng Anh và đô la Úc có xu hướng tăng chiếm ưu thế so với phiên sáng ngày thứ Hai. Trong khi đồng riêng đồng đô la Mỹ ngược lại được điều chỉnh giảm tại đa số ngân hàng.
Tài chính -07:23 | 24/10/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng Euro, bảng Anh và đô la Úc đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều giao dịch so với phiên sáng ngày thứ Hai. Trong khi đồng yen Nhật tại các ngân hàng ngược lại giảm ở cả hai chiều mua - bán; riêng đồng đô la Mỹ ít có biến động.
Tài chính -07:08 | 17/10/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng Euro, yen Nhật đồng loạt giảm giá tại cả hai chiều giao dịch so với phiên sáng ngày thứ Hai. Trong khi các đồng đô la Úc và bảng Anh ngược lại tăng đồng loạt. Riêng đồng đô la Mỹ có xu hướng không đổi chiếm đa số
Tài chính -07:30 | 10/10/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/10: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng Euro, yen Nhật, đô la Úc và bảng Anh tại cả hai chiều giao dịch đều đồng loạt giảm so với phiên sáng ngày thứ Hai. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ cũng có xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Tài chính -07:24 | 03/10/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/9: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/9: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng đô la Mỹ, Euro, yen Nhật, đô la Úc và bảng Anh tại cả hai chiều giao dịch đều có xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Tài chính -07:29 | 12/09/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/8: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/8: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng đô la Mỹ, yen Nhật đồng loạt giảm giá tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần. Trong khi giá đô la Úc và bảng Anh ngược lại tăng đồng thời tại cả chiều mua và chiều bán. Riêng đồng Euro có xu hướng tăng chiếm ưu thế.
Tài chính -07:24 | 29/08/2021
SSI Research: Tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm

SSI Research: Tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm

Nhìn chung, SSI Research cho hay VND vẫn được kỳ vọng là đồng tiền có diễn biến tốt trong khu vực, trong bối cảnh đồng USD được đánh giá sẽ mạnh lên về cuối năm.
Tài chính -17:22 | 23/08/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/8: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/8: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng đô la Mỹ, Euro, yen Nhật đồng loạt giảm giá tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần. Trong khi giá đô la ÚC và bảng Anh có xu hướng tăng chiếm ưu thế.
Tài chính -07:26 | 08/08/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/8: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/8: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: Euro, yen Nhật, bảng Anh đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần. Trong khi giá đô la Mỹ thì ngược lại được điều chỉnh giảm tại cả chiều mua vào và chiều bán ra. Riêng đô la Úc có xu hướng tăng chiếm ưu thế.
Tài chính -07:29 | 01/08/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/7: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/7: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: yen Nhật, đô la Mỹ đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần. Trong khi đó tỷ giá Euro, đô la Úc, bảng Anh có xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Tài chính -07:39 | 11/07/2021
VND đã lên giá 0,4% so với USD trong 6 tháng đầu năm

VND đã lên giá 0,4% so với USD trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tiền VND đã lên giá 0,4% so với USD trong khi hầu hết các đồng tiền trong khu vực của Thái Lan, Inđonesia, Singapore,... đều giảm giá.
Tài chính -07:31 | 06/07/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/7: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/7: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: Euro, đô la Mỹ, đô la Úc, bảng Anh và cả yen Nhật đều giảm giá sâu so với đầu tuần.
Tài chính -08:00 | 04/07/2021
Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/6: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/6: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: đồng đô la Mỹ và đồng Euro đồng loạt giảm tại cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó đồng yen Nhật, bảng Anh và đô la Úc cũng có xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Tài chính -07:13 | 13/06/2021