Tài chính

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/5: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

07:56 | 30/05/2021

Chia sẻ

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua: Euro và bảng Anh có xu hướng tăng giá trong tuần qua. Trong khi đó đô la Mỹ, đô la Úc và yen Nhật giảm giá mua - bán so với phiên sáng đầu tuần.

Tỷ giá USD cuối tuần

Cuối tuần (30/5) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.135 VND/USD, giảm 25 đồng so với phiên sáng đầu tuần.

Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần.

Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 22.960 VND/USD, tăng 10 đồng so với đầu tuần. Đồng thời Eximbank cũng có giá bán ra USD thấp nhất ở mức là 23.140 VND/USD, tăng 10 đồng.

Tỷ giá USD chợ đen cùng giảm 50 đồng tại cả hai chiều giao dịch so với ghi nhận đầu tuần.

 

Tỷ giá USD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.135

-25

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.441

23.829

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

22.910

23.140

-15

-15

VietinBank

22.925

23.145

-24

-14

BIDV

22.945

23.145

-10

-10

Techcombank

22.932

23.152

-15

5

Eximbank

22.960

23.140

10

10

Sacombank

22.946

23.158

-9

-9

Tỷ giá chợ đen

23.150

23.200

-50

-50

Tỷ giá Euro cuối tuần

So sánh tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước cuối tuần, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với phiên đầu tuần. Trong khi đó tại chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.

Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 27.891 VND/EUR, tăng 12 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 28.378 VND/EUR, tăng 60 đồng.

Tỷ giá EUR chợ đen cũng cùng tăng 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Ngân hàng

Tỷ giá EUR hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

27.238

28.661

6

6

Vietinbank

27.526

28.891

3

3

BIDV

27.585

28.719

-33

-27

Techcombank

27.560

28.793

-5

10

Eximbank

27.809

28.378

47

60

Sacombank

27.891

28.452

12

12

HSBC

27.530

28.524

7

6

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

28.100

28.200

50

50

Tỷ giá yen Nhật cuối tuần

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) tại 8 ngân hàng, ở cả hai chiều mua - bán cùng giảm giá so với thứ 2 đầu tuần.

Theo đó, ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 207,54 VND/JPY, giảm 1,66 đồng. Đồng thời bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 211,79 VND/JPY, giảm 1,61 đồng so với đầu tuần.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

203,50

205,55

214,13

-1,84

-1,86

-1,93

Agribank

206,26

207,59

211,91

-2

-2,01

-2,07

Techcombank

206,23

206,27

215,29

-1,93

-1,88

-1,86

Vietinbank

205,36

205,86

214,36

-0,32

-0,32

-0,32

BIDV

203,6

204,83

213,03

-1,85

-1,86

-1,93

NCB

206,21

207,41

212,30

-2,07

-2,07

-2,1

Eximbank

207,54

208,16

211,79

-1,66

-1,67

-1,61

Sacombank

207,31

208,81

213,69

-1,82

-1,82

-1,8

Tỷ giá bảng Anh cuối tuần

Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần khảo sát tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 32.521 VND/GBP, tăng 100 đồng. Trong khi đó Agribank có giá bán ra thấp nhất là 33.006 VND/GBP, tăng 30 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

31.890,31

32.212,43

33.222,33

112,19

113,31

116,87

Agribank

32.238

32.433

33.006

28

29

30

Techcombank

32.021

32.297

33.199

83

99

99

Vietinbank

32.298

32.348

33.308

78

78

78

BIDV

31.994

32.187

33.291

70

70

80

NCB

32.253

32.373

33.113

18

18

25

Eximbank

32.357

32.454

33.019

117

117

133

Sacombank

32.521

32.621

33.035

100

100

107

Tỷ giá đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 8 ngân hàng trong nước: Ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần. Ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.617 VND/AUD, tăng 27 đồng. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 17.995 VND/AUD, tăng 35 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17.387,56

17.563,20

18.113,83

18,69

18,89

19,49

Agribank

17.486

17.556

18.102

-56

-57

-57

Techcombank

17.302

17.548

18.151

-4

3

3

Vietinbank

17.542

17.642

18.192

-16

-16

-16

BIDV

17.434

17.539

18.042

-23

-24

-27

NCB

17.530

17.630

18.131

-50

-50

-60

Eximbank

17.617

17.670

17.995

27

27

35

Sacombank

17.575

17.675

18.182

-53

-53

-50

 

Ngọc Mai