|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

TVSI bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch

17:58 | 26/06/2023
Chia sẻ
VNX quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Chứng khoán Tân Việt tại HOSE và HNX.

Ngày 23/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ban hành Quyết định số 44/QĐ-SGDVN đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lý do đình chỉ là do TVSI bị Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBCK ngày 18/05/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 27/6 cho đến khi TVSI được UBCKNN có quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trước đó, UBCKNN đã ban hành quyết định đưa TVSI vào diện kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đến ngày 31/12/2022 của công ty không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến 17/9/2023.

Theo Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày UBCK ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng. Đồng thời không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Thu Thảo