|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TTC Sugar (SBT) vượt 11% kế hoạch năm sau 9 tháng

11:37 | 04/05/2022
Chia sẻ
Kết thúc quý III niên độ 2021 – 2022, TTC Sugar đã đạt 76% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III niên độ 2021 -2022 (1/7/2021 - 30/6/2022).

Doanh thu thuần trong kỳ đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán đường chiếm 93,5% cơ cấu tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu từ bán mật đường, điện phân bón và các khoản thu khác. 

Lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 612 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 15,8% lên 17,4%. 

Trong kỳ, các chi phí phát sinh đều tăng mạnh so với kỳ trước dẫn đến lãi sau thuế là 206 tỷ đồng, tăng 7,6%. Lãi ròng là 205 tỷ đồng. 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 2021 – 2022 của TTC Sugar.

Lũy kế từ đầu niên độ đến hết quý III, doanh thu thuần đạt 12.818 tỷ đồng và lãi sau thuế là 648 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và tăng 35%  so với cùng kỳ niên độ trước.

Trong niên độ này, TTC Sugar lên mục tiêu đạt 16.905 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Như vậy tính đến hết quý III niên độ 2021 – 2022, doanh nghiệp đã đạt 76% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm với con số 802 tỷ đồng sau 9 tháng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản đạt 25.215 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33%. Trong kỳ, doanh nghiệp đã trích lập 124 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, gấp 2,5 lần so với đầu kỳ. 

Nợ vay ngắn và dài hạn là 11.206 tỷ đồng, chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 183 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 9.575 tỷ đồng trong đó thặng dư vốn cổ phần là 6.770 tỷ đồng và lãi lũy kế là 1.371 tỷ đồng. 

T.Đan

Nhận định thị trường chứng khoán ngày tuần 15 - 19/8: Có thể chịu áp lực rung lắc và xuất hiện thêm nhịp điều chỉnh gối đầu
Theo dự báo của công ty chứng khoán, việc kết thúc nhịp điều chỉnh có phần gấp gáp khiến chỉ số chưa xác lập được nền giá đủ vững chắc. Điều này hàm ý khả năng VN-Index sẽ còn chịu áp lực rung lắc và có thể xuất hiện thêm nhịp điều chỉnh gối đầu tại vùng cản 1.27x.