Tài chính

NHNN cử ba nhân sự 8x về làm Ban Kiểm soát Ngân hàng Đông Á

20:00 | 27/05/2019

Chia sẻ

Ông Trần Đức, sinh năm 1982, sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát ngân hàng kể từ ngày 17/5/2019.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) kể từ ngày 17/5/2019. 

Ban Kiêm soát ngân hàng sẽ gồm 3 thành viên; trong đó ông Trần Đức, sinh năm 1982, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Hai thành viên chuyên trách còn lại là các ông Trần Quốc Toàn sinh năm 1985 và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt sinh năm 1984.

Trước đó, ngày 1/4/2019, Thống đốc NHNN cũng đã có quyết định chỉ định ông Huỳnh Phương là thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Các quyết định chỉ định nhân sự trên của NHNN nhằm hỗ trợ, củng cố hoạt động của ngân hàng Đông Á sau một loạt các biến cố thời gian qua.

Đỗ Thanh Tùng