Tài chính

Tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng vượt mức 11,8 triệu tỉ đồng

08:44 | 04/11/2019

Chia sẻ

Theo thống kê của NHNN, tính đến cuối tháng 8, tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 6,77%, tổng tài sản của nhóm ngân hàng thương mại cố phần đang tăng nhanh hơn nhóm "ông lớn" Nhà nước.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới nhất cho thấy tính đến cuối tháng 8/2019, tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt qua ngưỡng 11,8 triệu tỉ đồng, tương đương tăng 6,77% so với cuối năm trước.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước đạt hơn 5,12 triệu tỉ đồng tài sản, tăng 5,35% và chiếm hơn 43% tổng tài sản toàn hệ thống. 

Đáng chú ý, tổng tài sản nhóm NHTM cổ phần tăng mạnh 7,97% với 4,92 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng khoảng 41,6%. Với tốc độ tăng trưởng này, các ngân hàng cổ phần đang cho thấy ưu thế vượt trội về tốc độ và có thể sẽ nhanh bắt kịp với nhóm các ông lớn.

Nhóm các công ty tài chính và cho thuê có mức tăng trưởng tài sản cao nhất với 10,71%.

Thống kê các chỉ tiêu hệ thống ngân hàng 

Loại hình TCTD

Tổng tài sản có

Vốn tự có

Vốn điều lệ

Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu

(%)

Tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

(%)

Số tuyệt đối

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số tuyệt đối

Tốc độ tăng trưởng (%)

Số tuyệt đối

Tốc độ tăng trưởng

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

NHTM Nhà nước

5.123.339

5,35

285.735

6,38

149.047

0,78

9,65

30,61

Ngân hàng Chính sách xã hội

209.148

6,78

17.288

24,44

NHTM Cổ phần

4.918.009

7,97

357.833

5,81

270.676

1,29

10,66

30,91

NH Liên doanh, nước ngoài

1.221.087

7,43

183.392

12,60

120.771

6,42

25,34

-

Công ty tài chính, cho thuê

185.788

10,71

35.214

8,14

26.439

0,07

18,37

36,75

Ngân hàng Hợp tác xã

33.038

1,88

3.942

-0,09

3.028

0,04

19,48

29,02

Quĩ tín dụng nhân dân

122.928

8,62

4.596

4,82

Toàn hệ thống

11.813.336

6,77

866.116

7,44

591.844

2,69

11,94

27,61

Nguồn: NHNN (Đvt: tỉ đồng)

Cùng với đó, vốn tự có của toàn hệ thống tăng 7,44% trong khi vốn điều lệ chỉ tăng ở mức khá khiêm tốn 2,69%. Ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện tăng vốn thành công trong 8 tháng đầu năm, tăng hơn 24% lên 17.288 tỉ đồng. Ngoài NHCSXH thì nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có mức tăng vốn điều lệ cao nhất (6,42%).

Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống đến cuối tháng 8/2019 là 11,94%; tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 27,61%.

Diệp Bình