Tài chính

Tổng tài sản Ngân hàng Quốc dân giảm hơn 1.600 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

14:16 | 19/10/2019

Chia sẻ

Tính đến 30/9, tổng tài sản của NCB giảm 2,2% (hơn 1.600 tỉ đồng) xuống còn 70.794 tỉ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 37.634 tỉ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 23,8 tỉ đồng, tăng gần 38% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần (nguồn thu nhập chính của ngân hàng) giảm 4,9% với gần 705 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh 94% chỉ mang về 5,5 tỉ đồng, cùng kì năm trước là 92 tỉ đồng.

Ngược lại, hoạt động ở các mảng khác lại có sự cải thiện tích cực. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 44% trong khi các mảng như kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán ghi nhận lỗ giảm hoặc không lỗ. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB tăng 14,3% với hơn 127 tỉ đồng. 

Trong kì, ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí dự phòng (hơn 40%) cùng với mức trích xử lí theo đề án tái cơ cấu lớn (70 tỉ đồng). 

Screen Shot 2019-10-19 at 12

Kết quả kinh doanh của NCB trong 9 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC NCB)

Tính đến 30/9, tổng tài sản của NCB giảm 2,2% (hơn 1.600 tỉ đồng) xuống còn 70.794 tỉ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 37.634 tỉ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. 

Trong khi đó, số dư tiền gửi khách hàng tăng mạnh 23,7% đạt 58.343 tỉ đồng.

Ngân hàng chưa công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ số dư nợ xấu và số dư trái phiếu VAMC. 

Screen Shot 2019-10-19 at 12

Một số chỉ tiêu tài chính của NCB (Nguồn: BCTC NCB)

Trúc Minh