Doanh nghiệp

TNG lãi 2016 hơn 81,5 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch

08:03 | 20/01/2017

Chia sẻ

TNG lãi sau thuế quý IV/2016 là 11,47 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG - HNX) đã công bố BCTC quý IV/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 426 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 77,4 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu ở mức tương đương cùng kỳ và đạt hơn 18%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2016 của TNG đạt hơn 6 tỷ đồng, gấp 2,36 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 28,7% và đạt hơn 33 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 21% và 22%.

Kết quả, TNG lãi sau thuế quý IV/2016 là 11,47 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

tng lai 2016 hon 815 ty dong hoan thanh 72 ke hoach

Lũy kế cả năm 2016, TNG đạt hơn 1.887,7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 81,5 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2015 và hoàn thành 71,8% kế hoạch năm.

Hết năm 2016, TNG có hơn 11,78 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 79% so với số đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 352 tỷ đồng lên 451 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 520,36 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm 2015.

Bình An