Tài chính

Tính đến 20/3, tín dụng của nền kinh tế tăng 0,68%, ngân hàng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19

15:05 | 27/03/2020

Chia sẻ

Hoạt động ngân hàng quí I/2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Tín dụng nền kinh tế tăng 0,68% trong khi cùng kì tăng 1,9%.

Tổng cục Thống kê cho biết trong quí I, hoạt động ngân hàng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch C0VID-19 còn hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng khá với nhiều sản phẩm bảo hiểm phong phú đáp ứng nhu cầu của người dân trước tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, tính đến thời điểm 20/3, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,55% so với cuối năm 2019 (cùng kì năm trước tăng 2,54%).

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,51% (cùng kì năm 2019 tăng 1,72%); tín dụng của nền kinh tế tăng 0,68% (cùng kì năm trước tăng 1,9%), cho thấy các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ngày 16/3, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, trong đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4%/năm xuống 3,5%/năm.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quí I đạt mức tăng cao, ước tính tăng 16% so với cùng kì năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%.

Các công ty Bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp nhiều gói sản phẩm linh hoạt mang tính thời điểm, tăng các gói hỗ trợ nhằm thu thút khách hàng sở hữu các hợp đồng bảo hiểm phù hợp.

Thu Hoài