Chứng khoán

Thép Việt Ý (VIS) bị UBCK xử phạt 140 triệu đồng

07:06 | 14/02/2020

Chia sẻ

Ngày 12/2 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (Mã: VIS) do vi phạm qui định về công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, UBCK phạt tiền 70 triệu đồng theo qui định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo qui định pháp luật.

Thép Việt Ý đã CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp các tài liệu gồm:

- Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018;

- Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 

- Thông báo và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 8/5/2018;

- Báo cáo số 100/BC-VIS ngày 2/2/2018; 

- Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018;

- Quyết định số 21/QĐBN-VIS ngày 24/7/2019; 

- Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ.

Bên cạnh đó, UBCK cũng xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi vi phạm qui định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Thép Việt Ý, trong năm 2018, công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông công ty).

Tuy nhiên, giao dịch giữa Thép Việt Ý với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Với các hành vi trên, tổng số tiền xử phạt đối với Thép Việt Ý là 140 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2020.

Quý IV/2019, Thép Việt Ý chứng kiến doanh thu thuần giảm 16,6% so với cùng kì xuống còn 1.145 tỉ đồng. Công ty tiếp tục lỗ sau thuế gần 77,6 tỉ đồng, trong khi quí 4 năm ngoái lỗ 195,6 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, Thép Việt Ý đạt 4.593 tỉ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm trước. Lỗ sau thuế cả năm ở mức 218,7 tỉ đồng, năm trước lỗ hơn 326 tỉ đồng. Theo đó, lỗ lũy kế đến hết năm 2019 ở mức gần 545 tỉ đồng.

Năm 2020, Thép Việt Ý đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 3.634 tỉ đồng, giảm gần 21% so với doanh thu đạt được năm 2019. Doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục dự lỗ khoảng 65,5 tỉ đồng trong năm nay.

Sơn Tùng