|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HDBank và OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

07:49 | 08/06/2023
Chia sẻ
HDBank và OCB là hai ngân hàng vừa mới được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo phương án tăng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.772 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ phân phối là 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

Ngoài ra trong năm nay, ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua vào năm 2021. 

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng.

Trước đó, NHNN cũng có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.849 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 50%, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được một quyền, cứ 2 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng là nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định. 

Sau khi hoàn tất việc phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên hơn 20.548 tỷ đồng.

Huyền Phương

Vì sao thanh khoản chứng khoán liên tục thu hẹp?
Thị trường cân bằng hơn khi VN-Index về quanh mốc 1.150 điểm, nhưng thanh khoản liên tục giảm sâu. Phiên 2/10 chứng kiến giá trị khớp lệnh trên HOSE thấp nhất 3 tháng. Lý giải từ đại diện FIDT, thanh khoản bị tác động vì tâm lý nhà đầu tư chưa cải thiện trong bối cảnh thiếu vắng những thông tin hỗ trợ.