Nhà đất

Thanh Hóa cho lập quy hoạch nhiều khu dân cư mới, có dự án do Sun Group tài trợ

20:47 | 08/07/2021

Chia sẻ

UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết 5 khu dân cư, tái định cư trên địa bàn huyện Như Thanh, quy mô gần 74 ha.

Theo công văn mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất lập quy hoạch Khu dân cư và tái định cư khu phố Đồng Mười, thị trấn Bến Sung (diện tích khoảng 9,8 ha); Khu dân cư và tái định cư khu phố Vân Thành, thị trấn Bến Sung (diện tích khoảng 30 ha); Khu dân cư và tái định cư thôn Đồng Lườn (khu số 2), xã Xuân Thái (diện tích khoảng 18 ha); Khu dân cư và tái định cư thôn Cự Thịnh, xã Yên Thọ (diện tích khoảng 4 ha). 

Kinh phí thực hiện bằng vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Như Thanh năm 2021 và nguồn vốn hợp pháp khác. Riêng Khu dân cư và tái định cư thôn Đồng Lườn (khu số 1), xã Xuân Thái 12 ha do CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) chi trả kinh phí thực hiện.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Như Thanh tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, tái định cư nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời cập nhật các khu vực lập quy hoạch chi tiết trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất có liên quan. 

Phương án quy hoạch phải đảm bảo nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt, các vấn đề về tài chính, đầu tư, đất đai và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tại huyện Như Thanh, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới Thung Ổi ở thị trấn Bến Sung. Khu dân cư mới Thung Ổi có diện tích 6,6 ha, với 163 căn, trong đó nhà ở liền kề 146 căn và nhà ở biệt thự là 17 căn.

Chu Lai