|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Techcombank báo lãi khủng 6.800 tỷ đồng trong quý I, còn 1.600 tỷ dư nợ tái cơ cấu

16:53 | 26/04/2022
Chia sẻ
Tính đến 31/3, tổng tài sản của Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng riêng lẻ tăng 7,9% đạt 418.900 tỷ đồng. Ngân hàng còn 1.600 tỷ đồng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động quý I tăng 13,2% so với cùng kỳ  lên 10.100 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các khoản đầu tư vào công nghệ và hội sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh, làm gia tăng chi phí khấu hao. Chi phí tư vấn (trong chi phí khác) tăng để hỗ trợ cho việc ra các quyết định chiến lược của ngân hàng.

Tuy nhiên, trong kỳ chi phí dự phòng lại giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, dẫn đến việc trích lập dự phòng thấp hơn, hoặc một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập. 

Tính đến 31/3, tổng tài sản đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó dư nợ tín dụng riêng lẻ tăng 7,9% đạt 418.900 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về mảng huy động, tổng tiền gửi khách hàng cuối quý tăng 14,4% so với cùng kỳ đạt 328.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư CASA đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ CASA cao ở mức 50,4%. CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng (tăng 24,8%), CASA của khách hàng doanh nghiệp đạt 42,2%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank đạt 15,1% và tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) cuối quý I.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý Iở mức 0,7% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Số dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, giảm so với con số 1.900 tỷ đồng cuối năm 2021.

Ngân hàng cho biết chỉ trong quý đầu năm, Techcombank đã thu hút thêm hơn 0,2 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong kỳ lần lượt đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái).

Năm 2022, Techcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 2021. Tín dụng dự kiến tăng 15,0% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn, theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). 

Diệp Bình

Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi tăng mạnh nửa đầu năm

Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi tăng mạnh nửa đầu năm
Ngày 30/6 vừa kết thúc, một số công ty niêm yết đã ước tính kết quả kinh doanh quý II/2022, đa phần các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh sớm đều thuộc nhóm doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh thuận lợi so với cùng kỳ năm trước.