|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TCTD có nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn cho công ty con, công ty liên kết

16:13 | 15/05/2024
Chia sẻ
Theo NHNN quy định trong DTTT là nhằm đảm bảo an toàn cho TCTD, tránh trường hợp TCTD tăng vốn khi công ty con, công ty liên kết đang hoạt động kém hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố bản thuyết minh dự thảo thông tư (DTTT) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng. 

Trong DTTT có nội dung bổ sung về quy định định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của các tổ chức tín dụng tại Khoản 8 Điều 1 DTTT bổ sung Điều 6a. 

Theo đó, cả tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện tăng vốn và công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng đều phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể. 

Với tổ chức tín dụng, cần đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định. 

Đồng thời, kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm tăng vốn; không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn; đảm bảo có số lượng thành viên, lãnh đạo theo quy định.

Ngoài ra, còn có quy định yêu cầu TCTD có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn. Theo tổng hợp, có 9/28 ngân hàng ghi nhận nợ xấu trên 3% vào cuối quý vừa qua. 

Đối với công ty con, công ty liên kết được tăng vốn, DTTT yêu cầu phải có lãi trong ba năm trước khi tăng vốn hoặc có lãi từ thời điểm thành lập cho đến khi được tăng vốn và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn. Đồng thời, công ty con, công ty liên kết phải không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động. 

Điều kiện để tăng vốn của công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài sản đơn giản hơn, không cần công ty mẹ và công ty con phải có lãi do trường hợp này nhằm giúp TCTD đang có tỷ lệ nợ xấu cao có biện pháp để xử lý nợ xấu. 

Theo NHNN, DTTT đã bổ sung những quy định trên để đảm bảo đáp ứng các điều kiện tương tự như điều kiện chấp thuận góp vốn, mua cổ phần; đảm bảo an toàn cho TCTD, tránh trường hợp TCTD tăng vốn khi công ty con, công ty liên kết đang hoạt động kém hiệu quả.  

DTTT đã bổ sung quy định loại trừ các trường hợp tăng vốn đặc thù tại công ty con, công ty liên kết là TCTD được can thiệp sớm/kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 tại phạm vi điều chỉnh

Ngoài ra, DTTT còn điều chỉnh một số quy định đơn giản hóa thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần; bỏ quy định ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. DTTT cũng có bổ sung, sửa đổi một số điều khoản để phù hợp với Luật Các TCTD 2024.

Minh Quang