|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Cao su muốn giảm hơn 900 tỷ đồng chỉ tiêu lợi nhuận

14:04 | 22/12/2023
Chia sẻ
Dù đã giảm mạnh các chỉ tiêu kinh doanh, tập đoàn kinh tế này vẫn còn cách rất xa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm nếu so với kết quả đạt được sau 9 tháng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa thông báo công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, theo định hướng giảm mạnh các chỉ tiêu chính so với kế hoạch ban đầu. 

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu giảm từ 27.527 tỷ đồng xuống còn 24.243 tỷ đồng, tương ứng thấp hơn 3.248 tỷ so với kế hoạch hay giảm 12% so với mục tiêu ban đầu.

Tương tự là lợi nhuận trước thuế và sau thuế được điều chỉnh về 3.956 tỷ và 3.363 tỷ đồng, lần lượt giảm 899 tỷ (-19%) và 901 tỷ (-21%) so với kế hoạch được đề ra hồi giữa năm. 

HĐQT công ty nhấn mạnh việc điều chỉnh kế hoạch năm 2023 được thực hiện trên nguyên tắc phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao với doanh thu 3.792 tỷ và lợi nhuận 1.395 tỷ đồng. 

Động thái điều chỉnh của tập đoàn kinh tế này diễn ra trong bối cảnh kinh doanh không được thuận lợi. Trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất giảm 11% về còn 14.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lao dốc 44% xuống 1.954 tỷ đồng. 

Kết quả này tương đương mới hoàn thành được 53% chỉ tiêu doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận ban đầu. Thậm chí nếu so với các chỉ tiêu mới, công ty vẫn cần bứt phá trong giai đoạn cuối năm khi mới đạt tỷ lệ tương ứng 60% và 58% kế hoạch mới.  

 

Huy Lê