Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm loạt nhân sự phụ trách quản trị Tập đoàn

11:04 | 09/07/2021

Chia sẻ

Một loạt nhân sự được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 11/7 tới đây.

Ngày 8/7, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) có văn bản về việc quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tập đoàn, trong đó có hai nhân sự mới được bổ nhiệm.

Cụ thể, HĐQT bổ nhiệm lại bà Lương Thị Bích Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Tập đoàn Bảo Việt làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm nhiệm Thư ký Tập đoàn và là Người phụ trách chung với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 11/7.

Ngoài ra, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa, Giám đốc Ban Truyền thông - Thương hiệu và bà Trần Thị Thuỵ Anh, Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo - Pháp chế  làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 11/7.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt công bố tổng doanh thu hợp nhất quý I  đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 8.838 tỷ đồng, tăng trưởng 11,1%. Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.845 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.464 tỷ đồng

Đại hội cũng trình xin ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.012 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Việt dự chi 670 tỷ đồng cho các quỹ khen thưởng, phúc lợi,... và còn lại dùng để chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8,985%.

Phương Nga