Thời sự

Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân Việt Nam

06:41 | 10/10/2019

Chia sẻ

Tư nhân đang đóng góp trên 42% GDP và 53% cơ cấu vốn của nền kinh tế Việt Nam. Sự lớn mạnh còn thể hiện rõ qua việc giải quyết công ăn việc làm cho xã hội.
Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân Việt Nam - Ảnh 1.

Như Ý - Hiếu Công