Tài chính

SHB dự kiến tăng vốn lên 17.500 tỉ đồng, chia toàn bộ cổ tức năm 2017 và 2018 bằng cổ phiếu

17:43 | 19/04/2019

Chia sẻ

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất đạt 3.068 tỉ đồng, tăng gần 47% so với năm 2018.
SHB dự kiến tăng vốn lên 17.500 tỉ đồng, chia toàn bộ cổ tức năm 2017 và 2018 bằng cổ phiếu - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Nguồn: SHB)

Tăng vốn điều lệ lên 17.571 tỉ đồng

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên được Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB – Mã: SHB) công bố, năm 2019, SHB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 5.534 tỉ đồng lên mức 17.571 tỉ đồng (tương đương mức tăng 46%).

Về phương án tăng vốn điều lệ, SHB cho biết sẽ phát hành 252,7 triệu cổ phiếu (tương đương 2.526 tỉ đồng tính theo mệnh giá) để trả cổ tức cho năm 2017 và năm 2018 tương ứng với tỷ lệ thực hiện là 21%.

Tiếp đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương gần 3.008 tỉ đồng tính theo mệnh giá) theo tỉ lệ thực hiện quyền là 4:1, đồng nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được phép mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Với 5.534 tỉ đồng vốn điều lệ tăng thêm, SHB dự định dùng hơn 4.684 tỉ đồng để mở rộng qui mô cho vay và dùng 850 tỉ đồng còn lại để đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới kinh doanh.

Tại ĐHCĐ được tổ chức vào ngày 23/4 tới, SHB sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất đạt 3.068 tỉ đồng, tăng gần 47% so với năm 2018. Tổng tài sản tăng 15,4% đạt 372.917 tỉ đồng.

Huy động vốn dự kiến đạt 283.922 tỉ đồng, tăng 16,6%; dư nợ tín dụng tăng 13% đạt 261.592 tỉ đồng.

Tỉ suất sinh lời của tài sản (ROA) dự kiến ở mức 0,87%, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,9%.

Về các chỉ tiêu an toàn hoạt động, năm 2019, SHB phấn đấu duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 3%, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu trên 9%; tỉ lệ dự nợ trên vốn huy động (LDR) thấp hơn 80% và tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức dưới 40%.

Bên cạnh đó, SHB cũng có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2019 với tỉ lệ là 11%.

Nguồn: tài liệu ĐHCĐ

Đề xuất chia toàn bộ cổ tức năm 2017 và 2018 bằng cổ phiếu

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với mức lợi nhuận sau thuế là hơn 1.672 tỉ đồng, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB đề xuất trích gần 349 tỉ đồng cho các quĩ và trả cổ tức tại SHB Campuchia (tỉ lệ 14%). Lợi nhuận còn lại của năm 2018 là gần 1.324 tỉ đồng. Lợi nhuận năm 2017 còn lại để chia cổ tức là gần 1.209 tỉ đồng.

Với tổng lợi nhuận còn lại của năm 2017 và 2018 là 2.532.6 tỉ đồng, lãnh đạo SHB đề xuất chi gần 2.526,6 tỉ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương ứng với tỉ lệ 21%). Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chia cổ tức là hơn 6 tỉ đồng.

Quốc Thụy