|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

SHB dự kiến phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng

17:31 | 29/09/2022
Chia sẻ
SHB dự kiến phát hành 400 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, chào bán 533 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 và chào bán 45,12 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 1,69%.

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Nguồn: SHB) 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, Mã: SHB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Cụ thể, với phương án đầu tiên, ngân hàng chào bán 533,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có một quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 20 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, tương đương giá cổ phiếu SHB chốt phiên 29/9 (12.400 đồng/cp).

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 6.667 tỷ đồng, được ngân hàng sử dụng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay, trong đó 6.257 tỷ đồng dùng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay doanh nghiệp và 410 tỷ đồng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay cá nhân. Thời gian dự kiến giải ngân vào quý IV/2022 và quý I, II/2023.

Ngoài ra, SHB sẽ phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là từ nguồn lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định pháp luật và theo báo cáo tài chính năm 2021.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành 45,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ phát hành dự kiến là 1,69%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động dự kiến là 451,2 tỷ đồng, được sử dụng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay, trong đó 340,2 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay doanh nghiệp và 111 tỷ đồng cho mục đích mở rộng quy mô cho vay cá nhân. Thời gian giải ngân dự kiến vào quý IV/2022 và quý I, II/2023.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2022. Cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Sau khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng. dự kiến đứng trong Top 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SHB lên 26.674 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2022, SHB đạt kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 522.000 tỷ đồng, thực hiện 91,7% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn huy động đạt hơn 471.000 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 390.000 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều thực hiện 93% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng (tăng 84%), thực hiện trên 50% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Huyen Vi

Những ngân hàng có ROE cao nhất năm 2022: VIB là quán quân, BIDV bứt tốc vào Top 10
Trong năm 2022, VIB tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về chỉ số ROE, ACB và MB lọt Top 3 cao hơn Vietcombank trong khi BIDV bứt phá vào Top 10.