|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

SHB chốt quyền nhận cổ tức và mua cổ phiếu

18:16 | 03/11/2021
Chia sẻ
Ngày 12/11 là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và mua cổ phiếu phát hành với tỷ lệ 28%.
SHB chốt quyền nhận cổ tức và mua cổ phiếu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: SHB).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa có thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, SHB chốt ngày 12/11 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10,5% và mua cổ phiếu phát hành với tỷ lệ 28% (100 cổ phiếu sở hữu được quyền mua 28 cổ phiếu mới), giá mua là 12.500 đồng/cp.

Trước đó, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.413 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức và chào bán cổ phiếu. Nếu cả hai đợt phát hành đều thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng mạnh lên gần 26.700 tỷ đồng, tức hơn 40% so với hiện tại.

Trong giai đoạn 2013 - 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức của SHB bình quân là 7 - 8%/năm và giai đoạn 2017 - 2020 là trên 10%/năm. Ngân hàng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 15%.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SHB đạt 5.055 tỷ đồng, tăng gần 94% so với cùng kỳ năm trước, nhờ động lực từ mảng tín dụng và chứng khoán đầu tư. 

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của SHB đạt mức 464.595 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11% lên 339.406 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 6,8% lên 324.243 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,22%.

Lê Huy