Tài chính

SCB lãi 267 tỷ đồng trong quý I, dự kiến chào bán 500 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu

13:17 | 08/04/2021

Chia sẻ

Ngân hàng cho biết sẽ chào bán 500 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn đã được thông qua trước đó.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 267 tỷ đồng, tăng 155,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong quý đầu năm, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của SCB đạt gần 420 tỷ đồng, tương đương 23,7% tổng thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ năm 2020, tăng 155,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán đạt 419 tỷ đồng, tăng 157,8% và tương đương gần 60% tổng thu nhập của mảng này trong năm 2020, đóng góp phần lớn vào cấu phần thu nhập của ngân hàng. 

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của SCB đạt 660.580 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 351.386 tỷ đồng, tăng 5,5%, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại thời điểm cuối quý I lần lượt là 1,10% và 0,79%

Bên cạnh đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 598.458 tỷ đồng, tăng 19,7% so với quý I/2020.

Trước đó, SCB đã công bố về việc chào bán cổ phiếu SCB ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030, trong đó, riêng năm 2020-2021 tăng thêm 5.000 tỷ đồng. 

Theo phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng trong năm 2020-2021, SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phần (tương ứng với 5.000 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu. 

SCB cho biết sẽ ưu tiên bổ sung vốn điều lệ tăng thêm vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở phù hợp với định hướng kế hoạch hàng năm.


Diệp Bình