Doanh nghiệp

Sau sáp nhập cùng Đức Giang Lào Cai, Hóa chất Đức Giang báo lãi gần 900 tỉ đồng

16:36 | 18/01/2019

Chia sẻ

Hóa chất Đức Giang báo kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến trong năm 2018 nhờ sáp nhập cùng Hóa chất Đức Giang Lào Cai. 

Trong quý IV/2018, CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) đạt doanh thu thuần 1.735 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 263 tỉ đồng, lần lượt gấp 6,3 lần 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Cả năm 2018, hóa chất Đức Giang đạt doanh thu 6.062 tỉ đồng, lãi sau thuế 882 tỉ đồng; lần lượt tăng gấp 9,7 lần và 6,9 lần năm 2017.

Sở dĩ kết quả kinh doanh tăng đột biến là do ngày 1/10/2018, công ty đã hoàn tất thủ tục sát nhập CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai (nay chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai). Do đó, báo cáo hợp nhất quý IV năm 2018 đã bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, CTCP Hóa chất Đức Giang Đình Vũ và CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng giá trị tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 4.744 tỉ đồng, nợ phải trả 1.563 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu 3.181 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.155 tỉ đồng.

Xem thêm

Đông A