Tài chính

Sau hai lần bất thành, Eximbank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 3 tại Hà Nội

15:17 | 31/07/2020

Chia sẻ

Eximbank thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 lần 3 vào ngày 19/8 tại Hà Nội.
fdf - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - Mã: EIB) thông báo tổ chức đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 lần 3 vào ngày 19/8 tới đây. 

Khác với hai lần trước, Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần 3 tại Hà Nội với địa điểm là Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở 35 Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình.

Trước đó ngày 29/7, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 tại TP HCM nhưng bất thành vì không đủ túc số tham dự. Lần 1 tổ chức ngày 30/6 cũng bị hủy với lí do tương tự.

Ngoài ra, cổ đông SMBC cũng đề nghị Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trước lần họp thường niên.

SMBC chỉ ra rằng việc triệu tập lại một cuộc ĐHĐCĐ theo qui định tại điều lệ của Eximbank cũng được áp dụng đối với cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Cụ thể, trong trường hợp không đủ điều kiện tiến hành do không đủ túc số thì được triệu tập họp lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất.

Trước đó, cổ đông lớn SMBC đã có nhiều văn bản yêu cầu triệu tập bất thường nhằm mong muốn HĐQT Eximbank sắp xếp thực hiện việc trình bày các vấn đề đã được nhận định và kiến nghị khắc phục đó một cách đầy đủ và chính xác cho các cổ đông để cổ đông biết và đóng góp ý kiến.

Đồng thời, SMBC cũng gửi đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 11 người xuống còn 7 người và ông Yasuhiro cũng sẽ từ chức khỏi các vị trí thành viên HĐQT của Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT.