Nhà đất

SAM Holdings thực hiện 23% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

15:06 | 31/10/2019

Chia sẻ

Theo báo cáo tài chính quí III của SAM Holdings, LNST công ty mẹ đạt hơn 10 tỉ đồng, gấp 10 lần kết quả cùng kì năm trước; nhưng lũy kế 9 tháng lại chỉ đạt 24 tỉ đồng, bằng một nửa so với con số gần 49 tỉ của cùng kì.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III mà CTCP SAM Holdings (mã: SAM) vừa công bố, doanh thu thuần đạt gần 509 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, chủ yếu là doanh thu từ cung cấp thành phẩm, hàng hóa (khoảng 464 tỉ đồng), phần còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ (45 tỉ đồng). Quí này, SAM không ghi nhận doanh thu từ các mảng hợp đồng xây dựng hay kinh doanh bất động sản đầu tư.

Trong khi đó, giá vốn bán hàng lại quá cao, chiếm đến gần 459 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính chỉ 5 tỉ đồng, còn chi phí tài chính lại cao gấp đôi – hơn 11 tỉ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế (LNST) của doanh nghiệp quí III vẫn lớn gấp 14 lần cùng kì năm trước, đạt gần 14 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của SAM đạt 1.682 tỉ đồng, mới chỉ đạt 47% so với kế hoạch cả năm là 3.575 tỉ đồng. Lũy kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 46 tỉ đồng, mới chỉ bằng 23% kế hoạch cả năm là 201 tỉ đồng.

Riêng chỉ tiêu LNST công ty mẹ quí III đạt hơn 10 tỉ đồng, gấp 10 lần kết quả cùng kì năm trước; nhưng lũy kế 9 tháng lại chỉ đạt 24 tỉ đồng, bằng một nửa so với con số gần 49 tỉ của cùng kì.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất cho thấy, ở thời điểm kết thúc quí III, tổng cộng tài sản của SAM tăng thêm 141 tỉ đồng.

Trong đó, chủ yếu do khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp ba lần so với tại thời điểm kết thúc năm 2018.

Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 27%, đạt 1.107 tỉ đồng. Phần lớn trong số này là bất động sản dở dang (474 tỉ đồng), nguyên vật liệu (387 tỉ đồng) và thành phẩm (148 tỉ đồng)…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty tại hai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf và dự án nông nghiệp công nghệ cao cũng tăng lên so với hồi đầu năm.

So với thời điểm cuối năm 2018, đến hết quí III năm nay, SAM đã bán toàn bộ gần chứng khoán đầu tư vào CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) (giá trị tương ứng ghi nhận trước đó là 98 tỉ đồng), tuy nhiên lại góp vốn đầu tư mới hơn 652 triệu đồng vào CTCP Phú Hữu Gia.

Thương vụ thoái toàn bộ 6,7 triệu cổ phiếu của Nhựa Đồng Nai được SAM Holdings thực hiện hồi đầu tháng 4 năm nay, số cổ phiếu này tương ứng với 6,75% vốn điều lệ của Nhựa Đồng Nai. Với giá trị trường của cổ phiếu DNP tại thời điểm đó, SAM thu về khoảng 116 tỉ đồng từ việc thoái vốn này.

N. Lê