|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sacomreal kế hoạch huy động hơn 730 tỷ đồng thâu tóm BĐS Hùng Anh Năm

06:41 | 12/12/2017
Chia sẻ
Tổng cộng cả 2 phương án phát hành tăng vốn, Sacomreal có thể huy động về tối đa hơn 730 tỷ đồng. 
sacomreal ke hoach huy dong hon 730 ty dong thau tom bds hung anh nam 9 tháng lãi giảm hơn 85%, Sacomreal muốn tăng vốn điều lệ thêm 30% lên 3.170 tỷ đồng
sacomreal ke hoach huy dong hon 730 ty dong thau tom bds hung anh nam 'Ngập' lãi vay, lãi quý III của Sacomreal sụt giảm tới 84%

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal – Mã: SCR) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2017.

Theo đó, HĐQT dự kiến trình đại hội thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng dự kiến 48,77 triệu cổ phiếu với tỷ lệ quyền mua 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới). Giá chào bán bằng với mệnh giá, 10.000 đồng/cp.

Cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng. Đối với lượng cổ phần lẻ phát sinh do được làm tròn (nếu có) và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

Hội đồng quản trị Sacomreal cho biết, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu hoặc số tiền tối thiểu cần thu trong đợt chào bán này là 50%, tương đương gần 244 tỷ đồng. Trong trường hợp không đủ số tiền tối thiểu của đợt chào bán, HĐQT sẽ xem xét huy động các nguồn vốn khác như vốn vay để thực hiện kế hoạch đầu tư.

488 tỷ đồng huy động được sẽ dùng toàn bộ cho việc nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm.

sacomreal ke hoach huy dong hon 730 ty dong thau tom bds hung anh nam
Sacomreal đang huy động tiền nhằm thâu tóm BĐS Hùng Anh Năm

Đối với phương án chào bán riêng lẻ, Công ty dự kiến chào bán 24,4 triệu cổ phiếu cũng với giá chào bán bằng mệnh giá sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận.

Cụ thể, Sacomreal sẽ bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC). Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nguồn tiền 244 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ sẽ được Sacomreal trích sử dụng 1 phần cho việc nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm còn lại, hơn 49 tỷ đồng và sử dụng gần 195 tỷ đồng cho tái cấu trúc nguồn vốn, nợ vay của Công ty.

Như vậy tổng số tiền huy động cho việc đầu tư BĐS Hùng Anh Năm là khoảng 537 tỷ đồng.

sacomreal ke hoach huy dong hon 730 ty dong thau tom bds hung anh nam
Phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán riêng lẻ

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng xin thông qua phương án chấp thuận cho cổ đông hiện hữu là CTCP Đầu tư Thành Thành Công nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai của cổ phiếu Sacomreal.

Đại hội cũng sẽ dự kiến xin thông qua phương án miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Võ Thị Kim Tuyến, đồng thời sẽ bổ sung 1 thành viên HĐQT lên thay thế cho nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Bạch Mộc