Tài chính

Sacombank trình kế hoạch lãi 2.650 tỉ đồng, trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng nhân viên

18:45 | 16/04/2019

Chia sẻ

HĐQT Sacombank không đề cập tới phương án chia cổ tức năm 2018 trong tài liệu họp ĐHCĐ sắp tới.
Sacombank trình kế hoạch lãi 2.650 tỉ đồng, trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng nhân viên - Ảnh 1.

Một quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Nguồn: Sacombank)

Phấn đấu kiểm soát nợ xấu dưới 2%

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB), năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2018.

Tổng tài sản dự kiến 455.500 tỉ đồng vào cuối năm 2019, tăng tối thiểu 12% so với năm 2018. Dư nợ tín dụng 298.100 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 16%; trong đó cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến 423.500 tỉ đồng, tăng trên 14%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư 418.600 tỉ đồng, tăng 17%.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sacombank cũng cho biết, trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng cho phép của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn và sử dụng vốn cho phù hợp.

Đồng thời, Sacombank sẽ phấn đấu kiểm soát nợ xấu dưới 2% và đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo qui dịnh.

Bổ sung hơn 860 tỉ đồng vốn cho ngân hàng con tại Campuchia

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với mức lợi nhuận sau thuế là gần 1.648 tỉ đồng, HĐQT Sacombank đề xuất trích lập 596 tỉ đồng cho các quĩ. Lợi nhuận sau thuế giữ lại của năm 2018 là gần 1.052 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế các năm là gần 2.798 tỉ đồng.

Đáng chú ý, HĐQT Sacombank không đề cập tới phương án chia cổ tức năm 2018 trong tài liệu họp ĐHCĐ sắp tới.

Về kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm tài chính 2019, Sacombank sẽ dùng 799 tỉ đồng để đầu tư tài sản cố định và dùng 15.990 tỉ đồng để đưa vào kinh doanh sinh lời. Trong đó, 861 tỉ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn cho ngân hàng con tại Campuchia.

Đáng chú ý, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 2.650 tỉ đồng, HĐQT Sacombank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 2019 để thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.


Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN