|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội đồng ý nâng thời hạn visa lên 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần

09:54 | 24/06/2023
Chia sẻ
Quốc hội vừa thông qua việc nâng thời hạn thị thực (visa) từ 30 ngày lên 90 ngày, nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày, được sử dụng để nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn của thị thực.

Sáng 24/6, ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Với 470/475 đại biểu tán thành chiếm 95,14%, 5 đại biểu không tán thành chiếm 1,01%, Quốc hội đã đồng ý thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, bao gồm một số nội dung chính như: Kéo dài thời hạn thị thực (visa) từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Thị thực có giá trị nhiều lần được giải thích là loại thị thực cấp cho người nước ngoài, được sử dụng để nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn của thị thực.

Bên cạnh kéo dài thời hạn visa, Quốc hội cũng đồng ý nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội).

Nâng thời hạn visa để hút khách quốc tế

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu trước khi Quốc hội bấm nút, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị rà soát quy định về thời hạn thị thực điện tử để đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế và nguyên tắc có đi có lại với các nước nhằm thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với quy định thời hạn và giá trị của thị thực, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhất trí với dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị giải thích cụ thể nhiều lần là như thế nào; có đề nghị đổi các quy định tính “tháng” bằng tính “ngày” cho thống nhất.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã rà soát, chỉnh lý các quy định về thời hạn của thị thực để thống nhất thay đổi cách tính “tháng” bằng tính “ngày”, trường hợp thời hạn 12 tháng được tính là một năm.

Thời hạn thị thực được kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Trong đó, thị thực có giá trị nhiều lần là loại thị thực cấp cho người nước ngoài, được sử dụng để nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn của thị thực.

Về mở rộng các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử: Một số ý kiến nhất trí quy định mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước và vùng lãnh thổ; đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo bổ sung vào tài liệu gửi Quốc hội dự thảo Nghị quyết về danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Ngay sau khi Luật được thông qua và có hiệu lực Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết để kịp thời triển khai trong thực tiễn.

Về nâng thời gian cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu từ 15 ngày lên 45 ngày, nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ của quy định 45 ngày; đề nghị tăng lên 60 hoặc 90 ngày.

Theo UBTVQH, việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày là đạt mức trung bình trong khu vực, qua đó, sẽ nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực của Việt Nam trong thu hút du khách; tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế. 

Bổ sung "nơi sinh" vào hộ chiếu

Liên quan tới luật luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Quốc hội đã thông qua đề nghị bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu phổ thông.

Một số ý kiến đề nghị thay thông tin “nơi sinh”, “quê quán”bằng “nơi đăng ký khai sinh” cho thống nhất với dự thảo Luật Căn cước sửa đổi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, nơi sinh và nơi đăng ký khai sinh trong nhiều trường hợp không cùng một nơi và việc ghi thông tin về “nơi sinh” trên hộ chiếu là phù hợp với khuyến cáo và thông lệ quốc tế. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật do Chính phủ trình.

Ngoài ra, trong quá trình thảo luận, một số ý kiến ý kiến khác đề nghị bổ sung “thông tin khác do Chính phủ quyết định” để đảm bảo linh hoạt trong áp dụng pháp luật.

Tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung thêm “thông tin khác do Chính phủ quy định” vào luật để bảo đảm linh hoạt trong thực tiễn khi có tình huống phát sinh.

Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023  quy định, giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh.

Trường hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa được cấp khi Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 để giải quyết.

 

Hạ An