Hàng hóa

Qui trình cấp chứng nhận xuất xứ trong AKFTA sẽ điều chỉnh từ 13/9/2019

16:16 | 14/08/2019

Chia sẻ

Bộ Công thương vừa chính thức sửa đổi, bổ sung qui định thực hiện qui tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa kí ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương qui định thực hiện qui tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA). 

Cụ thể, Thông tư gồm 2 điều và 1 Phụ lục. 

Trong đó, điều chỉnh qui trình cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu AK theo Nghị định ngày 8/3/2018 của Chính phủ qui định chi tiết Luật Quản lí ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số ngày 3/4/2018 của Bộ Công thương qui định qui tắc xuất xứ hàng hóa.

Đồng thời nội dung Phụ lục sẽ thay thế toàn bộ Phụ lục II-Qui tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT.

Trong đó, danh mục Qui tắc cụ thể mặt hàng thuộc Phụ lục dựa trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS 2017) đã được các nước thành viên phê chuẩn tại phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA-IC) từ ngày 12 - 14/2/2019 tại Hàn Quốc.

Theo Bộ Công thương, Thông tư này thực hiện theo cam kết quốc tế trong AKFTA và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2019.

Đặc biệt từ ngày 1/9/2019 - 31/12/2019 mã HS tại ô số 7 trên C/O mẫu AK được thể hiện theo mẫu HS năm 2017, đồng thời thể hiện trong ngoặc mã HS tương ứng theo phiên bản HS năm 2012.

Tháng 2/2019, các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc đã thông qua danh mục chuyển đổi hàng hóa đối với Qui tắc cụ thể mặt hàng tại Tiểu phụ lục 2 thuộc Phụ lục 3 Qui tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ của các nước thành viên thuộc ASEAN và Hàn Quốc.

Như Huỳnh