Nhà đất

Qui hoạch phân khu Vùng du lịch hơn 4.780 ha tại Quảng Ninh

14:00 | 27/08/2020

Chia sẻ

Vùng du lịch (Phân khu 8) thuộc thị xã Đông Triều, có diện tích nghiên cứu qui hoạch khoảng 4.784 ha, dự báo sơ bộ gồm ba khu chức năng.
Qui hoạch phân khu Vùng du lịch hơn 4.700 ha tại Quảng Ninh có những gì? - Ảnh 1.

Theo qui hoạch chung được phê duyệt, tổng diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2020 tại thị xã Đông Triều khoảng 4.035 ha. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Vùng du lịch (Phân khu 8) tại các xã Bình Dương, Việt Dân, Tân Việt, An Sinh (thị xã Đông Triều).

Theo đó, diện tích nghiên cứu qui hoạch khoảng 4.784 ha. Ranh giới phía Bắc giáp đồi rừng thuộc Phân khu 14 - Khu đồi núi phía Bắc; phía Nam giáp đường sắt Phả Lại - Hạ Long; phía Đông giáp xã Bình Khê và xã Tràng An thuộc Phân khu 5 - Khu cửa ngõ phía Bắc; phía Tây giáp tỉnh Hải Dương.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là vùng phát triển du lịch vùng đồi cửa ngõ; gồm các phần phát triển du lịch ven phía Tây tuyến đường du lịch; khu vực bảo trì cảnh quan, di tích; khu vực phát triển du lịch ven phía Đông tuyến đường du lịch.

Bên cạnh đó, hình thành trung tâm dịch vụ du lịch, thương mại, sân golf, resort, biệt thự,... tạo điểm nhấn quan trọng trên tuyến hành hương, góp phần phát triển du lịch tại khu di tích danh thắng; khu vực trọng điểm phát triển đô thị sinh thái phim Tây Bắc của thị xã Đông Triều.

Dự kiến dân số khu qui hoạch đến năm 2030 theo định hướng qui hoạch chung được duyệt khoảng 20.569 người. 

Trong bước lập qui hoạch phân khu sẽ tính toán cụ thể để xác định qui mô dân số, du khách đảm bảo phù hợp với yêu câu phát triển, tính chất và chức năng của khu vực lập qui hoạch.

Dự bao sơ bộ vùng du lịch sẽ bao gồm 3 khu chức năng. Cụ thể, Tiểu khu 8.1 là khu vực phát triển du lịch ven phía Tây tuyến đường du lịch; phát triển công trình resort, khách sạn, thương mại, sân golf, biệt thự,...dọc tuyến đường du lịch.

Tiểu khu 8.2 là khu vực bảo tồn, phát huy di tích lịch sử. Tiểu khu 8.3 là khu vực phát triển du lịch ven phía Đông tuyến đường du lịch; phát triển công trình resort, khách sạn, thương mại, sân golf, biệt thự,...

Về nguồn vốn, sử dụng ngân sách thị xã Đông Triều hoặc nguồn vốn huy động xã hội hóa hợp pháp khác theo hình thức tiếp nhận tài trợ kinh phí hoặc sản phẩm hồ sơ qui hoạch.

Đơn vị tổ chức lập qui hoạch là UBND thị xã Đông Triều. Tiến độ hoàn thành đồ án tối đa 6 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ qui hoạch được phê duyệt. 

Theo Qui hoạch chung thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Đông Triều gồm 21 đơn vị hành chính (6 phường và 15 xã) với diện tích tự nhiên khoảng 396,6 km2.

Thị xã Đông Triều là đô thị trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với vùng thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ, là một trong những trung tâm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm giáo dục đào tạo, du lịch sinh thái,...

Dự báo dân số đến năm 2020 là 200.000 người, trong đó dân số đô thị là 161.500 người, dân số ngoại thị 38.500 người. Dự báo đến năm 2030, dân số là 220.000 người, trong đó dân số đô thị là 181.000 người, dân số ngoại thị 39.000 người.

Giai đoạn tới năm 2020, tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 4.035,26 ha, tương ứng với 250 m2/người. Giai đoạn đến năm 2030, tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 4..500,52 ha, tương ứng với 249 m2/người.

Hà Lê