Nhà đất

Quảng Ninh khai thông loạt dự án của Vingroup

06:18 | 04/08/2020

Chia sẻ

Tập đoàn Vingroup cho biết đang cần giải quyết một số tồn tại, vướng mắc của các dự án đã và đang nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng liên quan đến các dự án do Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) đã và đang nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Vingroup gặp khó, Quảng Ninh gỡ vướng loạt dự án - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. (Nguồn: vinhomeshalongxanh.vn)

Theo đó, đối với dự án Safari Hạ Long (xã Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm), UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu văn phòng UBND tỉnh căn cứ nội dung chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ qui hoạch chi tiết làm cơ sở để hoàn thiện Qui hoạch chi tiết dự án.

UBND TP Hạ Long khẩn trương hoàn thiện Qui hoạch chi tiết, bảo cáo Sở Xây dựng thẩm định, để xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh nghe và cho ý kiến trước khi phê duyệt trước ngày 10/8/2020.

Sau khi Qui hoạch chi tiết được phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cập nhật dự án trên vào Qui hoạch sử dụng đất của TP Hạ Long, trình UBND phê duyệt và đề xuất UBND tỉnh các thủ tục cần thiết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trước ngày 31/8/2020.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lí rừng bền vững trước ngày 10/8/2020; đôn đốc đơn vị lập đề án, hoàn thiện đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thẩm định, để xuất UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8/2020, làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi đất rừng.

Đối với dự án Khu Công nghiệp Quảng Yên (phường Yên Hải, Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên), UBND tỉnh đồng ý về chủ trương bổ sung, mở rộng khu công nghiệp (khoảng 40 ha).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên nghiên cứu bổ sung phần diện tích dự kiến mở rộng khu công nghiệp, cập nhật vào phương án qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, thẩm định đề xuất UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án qui hoạch phân khu theo qui định hiện hành.

Đối với các dự án đã và đang triển khai đầu tư như Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh đề nghị Vingroup tập trung tối đa vào dự án, chủ động phổi hợp với sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo giải trình ý kiến của các Bộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong nửa đầu tháng 8/2020.

Qua đó, chủ đầu tư phấn đấu đảm bảo các điều kiện để có thể khởi công dự án trong giai đoạn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ngoài ra, đối với dự án Tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và logistic phía Nam sông Lục Lầm (phường Hải Hòa, TP Móng Cái), tỉnh yêu cầu Sở TNMT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của TP Móng Cái.

UBND Thành phố Móng Cái khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Sở TNMT thẩm định, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi đất lúa trong tháng 8/2020 làm cơ sở để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch để có thể thực hiện GPMB ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi đất lúa. 

Còn với dự án Shophouse Uông Bí (phường Yên Thanh, TP Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Cục Thuế hỗ trợ thực hiện nhanh thủ tục xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ Tài chính của lô đất.

Đồng thời, Sở TNMT thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất này cho Công ty Tân Thành để đủ điều kiện làm thủ tục chuyển nhượng dự án đảm bảo đúng các qui định pháp luật hiện hành.

Hà Lê