Thời sự

Quảng Ninh sắp có khu nông nghiệp công nghệ cao tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 800 tỉ đồng

15:54 | 19/09/2019

Chia sẻ

Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tại huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) có qui mô 169,5 ha; dự kiến tổng khái toán vốn đầu tư là 829 tỉ đồng.


quang-nam-sap-co-khu-nong-nghiep-cong-nghe-cao-hon-3000-ti-dong-1546688002

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà.

Theo đó, Đề án có qui mô 169,5 ha tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Mục tiêu của Đề án nhằm hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp.

Về công tác quản lí sử dụng hạ tầng, tổng diện tích toàn khu tại huyện Đầm Hà là 169,5 ha, trong đó dự kiến Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc, nhà đầu tư chiến lược Khu nông nghiệp công nghệ cao quản lí diện tích 102,6 ha, chiếm 60,5% tổng diện tích. 

Phần diện tích còn lại là 66,9 ha, chiếm 39,5% tổng diện tích, trong đó doanh nghiệp thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ quản lí với diện tích là 45,3 ha và phần diện tích là 21,6 ha là diện tích xây dựng hệ thống khu nưóc thải, rác thải tập trung. 

Các nhà đầu tư thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ sử dụng chung hệ thống xử lí nước thải, rác thải và trả phí theo qui định của Ban quản lí Khu nông nghiệp công nghệ cao. Trong trường hợp chưa có nhà đầu tư thứ cấp thuê, thì phần diện tích đó sẽ do Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc được phép khai thác và sử dụng để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Dư kiến tổng khái toán vốn đầu tư cho dự án là 829 tỉ đồng trong đó, ngân sách tỉnh là 159 tỉ đồng, chiếm khoảng 19,1%; đầu tư trực tiếp vào đê biển kết hợp đường giao thông và giải phóng mặt bằng. Vốn doanh nghiệp 670 tỉ đồng, chiếm 80,9% đầu tư các cơ sở hạ tầng kĩ thuật và trang thiết bị phục vụ sản xuất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Dự án được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 đến năm 2020;  giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2023 và giai đoạn 3 từ năm 2024 – 2025.

Thu Hà