|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Phương án đấu giá sử dụng băng tần 5G

15:32 | 19/01/2024
Chia sẻ
Bộ TT&TT vừa phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz. Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong 15 năm.

Các nhà mạng đã thử nghiệm 5G ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ TT&TT thông báo công khai phương án tổ chức đấu giá, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tới Bộ TT&TT, thông qua một trong các phương thức sau: hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp.

Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận và giải quyết.

Băng tần 2500 - 2600 MHz được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo (cho 4G và 5G), sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian.

Băng tần 3700 - 3900 MHz được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 (5G) và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian.

 

Hai băng tần đấu giá này được chia làm 3 khối băng tần đấu giá, gồm: băng tần 2500-2600MHz có khối băng tần là B1, độ rộng 100MHz, tần số từ 2.500MHz đến 2.600MHz.

Băng tần 3.700-3900MHz được chia làm 2 khối đấu giá, mỗi khối có độ rộng 100MHz, gồm: khối C2 từ 3.700MHz đến 3.800MHz, khối C3 từ 3800MHz đến 3900MHz.

Theo Bộ TT&TT, mỗi doanh nghiệp được trúng tối đa 1 khối băng tần. Thứ tự đấu giá các khối băng tần: đầu tiên là B1, sau đó C3 và cuối cùng là C2.

Giá khởi điểm của khối băng tần B1 (2500-2600MHz) là 3.983.257.500.000 đồng. Giá khởi điểm của khối băng tần C2 (3700-3.800MHz) là 1.956.892.500.000 đồng. Giá khởi điểm của khối băng tần C3 (3.800-3.900MHz) là 1.956.892.500.000 đồng.

Giá khởi điểm được xác định theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2023/NĐ-CP.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần B1 là 50 tỷ đồng. Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần C2 là 25 tỷ đồng. Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần C3 là 25 tỷ đồng.

Tiền đặt trước áp dụng tại cuộc đấu giá các khối băng tần B1 là 200 tỷ đồng; khối băng tần C2 là 100 tỷ đồng; khối băng tần C3 là 100 tỷ đồng.

Theo cam kết triển khai mạng viễn thông áp dụng cho đấu giá quyền sử dụng tần số với băng tần 2.500-2.600MHz, Bộ TT&TT yêu cầu, sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần này, doanh nghiệp cam kết triển khai tối thiểu 3.000 trạm phát sóng (BTS) 5G, cam kết chính thức cung cấp dịch vụ muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép (ngoài việc triển khai 3000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần 2500-2600 MHz, có thể triển khai BTS 4G); tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ phải triển khai tối thiểu 30% số lượng BTS…

Đối với cam kết triển khai mạng viễn thông áp dụng cho đấu giá quyền sử dụng tần số với băng tần 3700-3900MHz, Bộ TT&TT yêu cầu, sau 2 năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 3700-3800MHz hoặc băng tần 3800-3900MHz, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 3000 trạm BTS; phải chính thức cung cấp dịch vụ muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần; tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 30% số BTS đã cam kết…

HM