|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đấu giá 5G: Giá khởi điểm gần 4.000 tỷ đồng khối băng tần 2500-2600 MHz

07:31 | 27/10/2023
Chia sẻ
Giá khởi điểm của khối băng tần 2500-2600 MHz cho 15 năm sử dụng hơn 3,98 tỷ đồng. Tiền đặt trước cuộc đấu giá là 200 tỷ đồng.

Ngày 25/10, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất.

Theo đó, phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất thời hạn sử dụng băng tần của doanh nghiệp trúng đấu giá 15 năm.

Điều kiện sử dụng băng tần cho các doanh nghiệp, gồm: Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 18 về Quy hoạch băng tần 2300-2400MHz và băng tần 2500-2690MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam và các nội dung của giấy phép sử dụng băng tần; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan về thiết bị thu phát vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ trường.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và phòng tránh nhiễu có hại. Đồng thời, thực hiện các quy định khác của Luật tần số Vô tuyến điện, Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sau hai năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600MHz, doanh nghiệp phải cam kết triển khai tối thiểu 3.000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần 2500-2600 MHz; cam kết chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 2500-2600 MHz muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600 MHz.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và chuyển vùng dịch vụ viễn thông. Giá khởi điểm đấu giá băng tần 2500-2600 MHz cho các doanh nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2023/NĐ-CP. Cụ thể, giá khởi điểm của khối băng tần 2500-2600 MHz cho 15 năm sử dụng hơn 3,98 tỷ đồng. Tiền đặt trước áp dụng tại cuộc đấu giá cho khối băng tần 2500-2600 MHz là 200 tỷ đồng. 

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày Bộ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông, sẽ thông báo cho tổ chức trúng đấu giá mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, và các phí liên quan phải nộp để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép sử dụng băng tần theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 63/2023/NĐ-CP.

Bộ TT&T cho biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ thông báo công khai phương án tổ chức đấu giá, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tới Cục Viễn thông.

Hồ sơ được nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận và giải quyết.

Thùy Trang