|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phải thu khách hàng của Nhà Khang Điền tăng gấp đôi trong 2018, xuất hiện gần 300 tỉ đồng phải thu từ hai cá nhân

07:51 | 08/04/2019
Chia sẻ
Kết thúc năm 2018, Nhà Khang Điền phải thu ngắn hạn của khách 828 tỉ đồng, tăng gấp hơn 2 lần thời điểm đầu năm. Phần lớn trong số này là phải thu khách hàng từ chuyển nhượng BĐS (828 tỉ đồng), một phần phải thu từ bà Lê Thị Hoàng Yến (171 tỉ đồng) và ông Trần Hữu Lợi (106 tỉ đồng).

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 2.917 tỉ đồng, giảm gần 5% so với năm trước. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) – chiếm đến 98% tổng doanh thu, một phần khác đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ và việc cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 810 tỉ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm trước.

Phải thu khách hàng của Nhà Khang Điền tăng gấp đôi trong 2018, xuất hiện gần 300 tỉ đồng phải thu từ hai cá nhân - Ảnh 1.

Tại thời điểm kết thúc năm 2018, Nhà Khang Điền phải thu ngắn hạn của khách 828 tỉ đồng, tăng gấp hơn 2 lần thời điểm đầu năm. (Ảnh minh họa)

Tại Bảng cân đối kế toán, trong khoản phải thu ngắn hạn có mục phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh nhất, số cuối năm là 828 tỉ đồng, tăng khoảng 435 tỉ đồng so với đầu năm, tức con số cuối năm lớn gấp hơn 2 lần số đầu năm. Phần lớn khoản phải thu ngắn hạn này là phải thu khách hàng từ chuyển nhượng BĐS (828 tỉ đồng), một phần phải thu từ bà Lê Thị Hoàng Yến (171 tỉ đồng) và ông Trần Hữu Lợi (106 tỉ đồng).

Khoản mục phải thu dài hạn của khách hàng cũng là phần phải thu khách hàng từ chuyển nhượng BĐS với giá trị gần 65 tỉ đồng.

Hàng tồn kho của Nhà Khang Điền ở thời điểm kết thúc năm 2018 là 5.817 tỉ đồng, tăng 959 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 20% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là sự tăng lên về giá trị của BĐS dở dang ở một số dự án như Khang Phúc – Khu Dân cư Tân Tạo; Thành Phúc – Jamila; Khang Phúc – Khu dân cư Bình Hưng 11A; Saphire Phú Hữu; Bình Trưng – Bình Trưng Đông… Công ty dự kiến hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao hai dự án đang kinh doanh là Jamila (bàn giao nốt vào tháng 4/2019) và Safira (dự kiến bán hết vào quý II/2019).

Trong khi đó, tài sản dở dang dài hạn được ghi nhận toàn bộ là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở thời điểm cuối năm tăng 154 tỉ đồng so với đầu năm, cụ thể tăng từ 312 tỉ đồng lên 466 tỉ đồng, tăng đến hơn 49%. Phần lớn giá trị này nằm ở Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng với 427 tỉ đồng, giá trị vào cuối năm đã tăng 57% so với đầu năm.

Chuyển nhượng khoản đầu tư Big C trong năm 2018

Năm 2018, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn của Nhà Khang Điền giảm mạnh từ 98 tỉ đồng vào đầu năm xuống còn có 14 tỉ đồng vào cuối năm. Phần thuyết minh Báo cáo tài chính cho biết, ngày 29/6/2018, Nhà Khang Điền đã chuyển nhượng toàn bộ các khoản đầu tư vào Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị Big C An Lạc và Công ty TNHH EB Thành phố Mới cho Công ty TNHH Dịch vụ EB với số tiền lần lượt là 211 tỉ đồng và 14,4 tỉ đồng, ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư lần lượt là 122,6 tỉ đồng và 14,4 tỉ đồng.

Trong cơ cấu nợ phải trả, phần nợ ngắn hạn tăng lên, trong khi nợ dài hạn giảm đi. Cụ thể, nợ ngắn hạn của công ty ở thời điểm cuối năm là 2.775 tỉ đồng, tăng thêm 958 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn và vay ngắn hạn đều tăng.

Nợ phải trả người bán ngắn hạn là số tiền phải trả cho CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Còn trong khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn, ngoài khoản thu trước tiền bán nhà và căn hộ, thì phần nhận tạm ứng chuyển nhượng dự án cũng tăng mạnh – đây là khoản nhận tạm ứng từ CTCP Đầu tư Thương mại BĐS Minh An cho việc chuyển nhượng dự án An Dương Vương (hợp đồng ký năm 2017).

Vay ngắn hạn của Nhà Khang Điền tăng từ 186 tỉ đồng vào đầu năm lên 632 tỉ đồng vào cuối năm, chủ yếu do trái phiếu và vay dài hạn đến hạn trả. Trong khi đó, vay dài hạn của công ty lại giảm mạnh từ 1.471 tỉ đồng xuống còn 336,5 tỉ đồng, chủ yếu nhờ giảm được số vay dài hạn từ ngân hàng và trái phiếu.

Báo cáo tài chính cho biết, vốn chủ sở hữu của công ty khi kết thúc năm 2018 đạt 6.899 tỉ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 công bố mới đây, Nhà Khang Điền sẽ tiếp tục triển khai các dự án mới gồm dự án Lovera Vista (trong khu dân cư hiện hữu Phong Phú 4) và dự án nhà phố - biệt thự Venita Park (quận 9). Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện pháp lý cho các dự án ở quận 2, quận 9, Bình Chánh và Bình Tân, chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm sau.

Doanh thu 2019 dự kiến 3.000 tỉ đồng, xấp xỉ doanh thu thực hiện năm 2018; lợi nhuận sau thuế 900 tỉ đồng, tăng 11,4% so với năm 2018 và trả cổ tức 10%.

Hiếu Quân