|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Phải báo cáo NHNN khi giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên

08:31 | 06/12/2022
Chia sẻ
NHNN đang lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN, theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền.

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Nguồn: NHNN)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo các văn bản quy định chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022 thay thế cho Luật PCRT năm 2012. Theo đó, khoản 2 điều 25 của Luật PCRT năm 2022 quy định về mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cụ thể, mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN là 300 triệu đồng khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày.

Theo NHNN, căn cứ vào quá trình triển khai quyết định số 20/2013/QĐ-TTg thời gian qua và tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam, việc giữ mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày của khách hàng là 300 triệu đồng là phù hợp.

Mặt khác, NHNN cho biết theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng) cao hơn mức quy định tại dự thảo Quyết định.

Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF.

Do đó, NHNN kiến nghị giữ nguyên mức giá trị như quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của FATF.

Việc xây dựng quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật PCRT năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, quyết định này phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

 

Huyen Vi