Thời sự

Ông Nguyễn Đình Cung làm Tổ trưởng Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

22:29 | 11/03/2020

Chia sẻ

Theo Quyết định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Tổ tư vấn cho Hội đồng gồm 5 thành viên với Tổ trưởng là ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Nguyễn Đình Cung làm Tổ trưởng Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Cung

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh vừa ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-HĐQGPTBV về việc thành lập Tổ tư vấn của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Quyết định này, Tổ tư vấn gồm 5 thành viên với Tổ trưởng là ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bốn thành viên còn lại là: bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam; ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Văn Quynh, chuyên viên cao cấp, Vụ Khoa giáo – Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện việc đánh giá hàng năm về kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Anh Phương