|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ông Đinh Như Tuynh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Quân đội

14:20 | 12/01/2024
Chia sẻ
Bộ Tài chính đã chấp thuận việc bổ nhiệm ông Đinh Như Tuynh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bảo hiểm MIC kể từ ngày 12/1.

Ngày 11/1, Bộ Tài chính đã có văn bản chấp thuận việc bổ nhiệm ông Đinh Như Tuynh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Chủ tịch Ủy ban Điều hành Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MIC kể từ ngày 12/1.

Trước đó, vào ngày 4/1/2024, MIC đã có văn bản gửi lên Bộ Tài chính đề nghị bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc với ông Tuynh.

Ông Đinh Như Tuynh sinh ngày 24/9/1976, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học North Western Thụy Sỹ; Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân; Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, bảo hiểm.

Năm 2012, ông gia nhập MIC và đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Từ ngày 04/01/2021 đến nay, Ông Tuynh tham gia điều hành tại MIC đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ủy ban điều hành.

 Ông Đinh Như Tuynh, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MIC. (Ảnh: MIC).

Trong quý III/2023, MIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 43 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 171 tỷ đồng, tăng gần 27%.

Vào tháng 10, hội đồng quản trị vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 288 tỷ đồng, dự kiến lên thành 2.014 tỷ đồng. Tổng số tiền gần 288 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung kinh doanh.

Cụ thể, MIC trích 70 tỷ đồng đầu tư hệ thống hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin; 26 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tạo sửa chữa và 5 tỷ đồng triển khai các sáng kiến chiến lược.

Số tiền hơn 187 tỷ đồng còn lại được dùng để đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng tại các tổ chức tín dụng. MIC cho biết đây là khoản đầu tư với mức rủi ro thấp và tỷ suất sinh lời dự kiến khoảng 7%/năm.

Minh Quang