|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhựa Tiền Phong có gần 1.500 tỷ đồng tiền nhàn rỗi cuối quý III

15:24 | 20/10/2023
Chia sẻ
9 tháng đầu năm nay, Nhựa Tiền Phong thu về hơn 38 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Quý III, CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - Mã: NTP) ghi nhận 1.301 tỷ đồng doanh thu, giảm 2% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 13% nên lợi nhuận gộp tăng 45% lên 391 tỷ đồng. Biên lợi nhuận đạt 30%, cải thiện 10 điểm % so với quý III/2022.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp được tiết giảm. Còn chi phí tài bán hàng tăng 50% lên 167 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ, cao nhất trong 6 quý gần đây.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Nhựa Tiền Phong đạt 3.825 tỷ đồng và 395 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 7%, 4% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.875 tỷ đồng doanh thu, 535 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau ba quý, Nhựa Tiền Phong đã thực hiện được 65% doanh thu, 87% lợi nhuận đặt ra.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.177 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 36% xuống 986 tỷ đồng.

Công ty có 1.496 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 29% tài sản. 9 tháng đầu năm nay, Nhựa Tiền Phong thu về hơn 38 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Nợ phải trả gần 2.032 tỷ đồng, giảm 9% so với 1/1. Trong đó, tổng nợ vay khoảng 1.299 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn, song không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ khoảng 3.145 tỷ đồng bao gồm 1.296 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu, 675 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một cửa hàng phân phối sản phẩm Nhựa Tiền Phong ở Hà Nội. (Ảnh: Lâm Anh).

Mới đây, một doanh nghiệp ngành nhựa là CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) đã công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 926 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 209 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, 3.703 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 16%, lợi nhuận sau thuế 784 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ. Như vậy, sau ba quý, Nhựa Bình Minh đã thực hiện được 58kế hoạch doanh thu, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Lâm Anh