Tài chính

NHNN muốn tăng cường tính bảo mật trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng

07:43 | 06/10/2020

Chia sẻ

Theo nội dung mới được đề cập tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2014, NHNN đề xuất bổ xung nhiều yêu cầu kĩ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN qui định các yêu cầu kĩ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo này là qui định các tổ chức tín dụng thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản vận hành và tài khoản quản trị không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian, điều này nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng.

Trước đó, Thông tư 47/2014/TT-NHNN chỉ qui định và thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian.

Ngoài bổ sung yêu cầu trên, dự thảo cũng qui định việc truy cập vào tất cả thành phần hệ thống thanh toán thẻ phải được xác thực bằng ít nhất một trong các phương thức sau: mã khóa bí mật, thiết bị, thẻ xác thực và sinh trắc học. 

Tổ chức tín dụng phải xem xét công nghệ phần mềm ít nhất một năm một lần để xác định chúng vẫn được hỗ trợ bởi nhà sản xuất và có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Nếu phát hiện không còn được nhà cung cấp hỗ trợ hoặc không đáp ứng nhu cầu bảo mật cần lên kế hoạch khắc phục và thay thế.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư bổ sung yêu cầu cụ thể về che giấu thông tin thẻ và kiểm soát nhân sự có quyền khai thác thông tin thẻ nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng.

Theo đó, tại Điểm c khoản 1 Điều 14, Dự thảo Thông tư qui định: "Số thẻ phải được che giấu phù hợp khi hiển thị (chỉ hiển thị tối đa 6 số đầu và 4 số cuối) và chỉ được hiển thị đầy đủ cho một số hạn chế nhân viên có thẩm quyền để thao tác nghiệp vụ hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ sở hữu hợp pháp của thẻ. 

Tổ chức phải lập danh sách các nhân viên có quyền xem số thẻ đầy đủ và thu hồi quyền xem số thẻ đầy đủ ngay khi nhân viên thay đổi vị trí công việc".

Theo số liệu của NHNN, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành tại thời điểm cuối quí II/2020 còn 106,3 triệu thẻ, giảm mạnh so với con số 171,3 triệu thẻ hồi cuối tháng 9/2019. Trong đó, có 90,69 triệu thẻ nội địa và 15,62 triệu thẻ quốc tế.

Quốc Thụy