Tài chính

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông vào tháng 4, bất chấp dịch COVID-19

08:05 | 19/03/2020

Chia sẻ

Hiện có ba doanh nghiệp bảo hiểm có phương án tổ chức kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bao gồm Tập đoàn Bảo Việt, Bảo Minh và PTI.

Mới đây, Tổng CTCP Bảo Minh (Mã: BMI) thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Theo đó, Bảo Minh dự kiến được tổ chức tại ngày 13/4 tại trụ sở công ty ở TP HCM.

Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh phương hướng chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2019; phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cũng như những vấn đề khác như việc thoái vốn của cổ đông lớn…

Không chỉ Bảo Minh, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) cũng vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 28/4. Địa điểm tổ chức tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự đại hội là ngày 1/4/2020.

Nội dung đại hội dự kiến bao gồm báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phê duyệt thù lao 2019 và dự kiến mức thù lao 2020 cho HĐQT, BKS và Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020 của Tập đoàn.

Ngoài ra, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (Mã: PTI) cũng thông báo sẽ được tổ chức đại hội vào ngày 28/4 tại Trụ sở chính của Tổng công ty ở Hà Nội.

Tuy nhiên cũng có doanh nghiệp bảo hiểm đã có quyết định hoãn tổ chức đại hội do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) mới đây đã thông báo dời lịch họp đến ngày 30/6/2020.

Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được BIC triển khai phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Trước đó, BIC dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 8/4/2020 tại trụ sở chính ở Hà Nội.


Thu Hoài