Tài chính

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận một năm nhiều điểm sáng

07:00 | 06/03/2020

Chia sẻ

SSI Research cho biết tổng lợi nhuận trước thuế của 10 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết năm 2019 đạt 4.076 tỉ đồng, tăng gần 19% so với năm trước. Trong đó, tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 37.974 tỉ đồng, tăng 12,9%.

Phí bảo hiểm nhân thọ tăng 13% lên gần 38.000 tỉ đồng trong 2019

Theo số liệu của bộ phận nghiên cứu Chứng khoán SSI (SSI Research) về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tổng doanh thu phí gốc của 10 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết năm 2019 là 63.427 tỉ đồng, tăng 15% so với 2018.

Trong đó, tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) là 37.974 tỉ đồng, tăng 12,9% – cao hơn so với mức 12,7% (2018) và mức trung bình toàn thị trường 2019 là 12.3%.

Phí bảo hiểm nhân thọ (BHNT) 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH),doanh nghiệp niêm yết duy nhất có mảng BHNT, là 25.452 tỉ đồng, tăng 18,3%, thấp hơn mức tăng 23,1% của năm 2018 và mức trung bình toàn thị trường 2019 là 25%.

Tổng phí nhận tái bảo hiểm năm 2019 là 3.760 tỉ đồng, tăng 10%, cao hơn khá nhiều so với mức 4,8% của năm 2018. Trong đó hai công ty nhận tái lớn nhất là Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) và CTCP PVI đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu rất tốt, lần lượt là 23,2% và 18,4%.

Bảo Việt vẫn là doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam với thị phần BHPNT và BHNT lần lượt là 19,7% và 23,6% (2019), giảm so với mức 21% và 24,9% (2018) do tăng trưởng doanh thu thấp hơn so với trung bình thị trường ở cả mảng nhân thọ và phi nhân thọ.

Doanh thu BNPNT của Bảo Việt năm 2019 là 10.301 tỉ đồng, tăng 4,7% do những hạn chế về vốn để đáp ứng biên khả năng thanh toán tối thiểu theo qui định và doanh nghiệp chủ động siết chặt quản lí với các nghiệp vụ có tỉ lệ tổn thất cao.

Cả tỉ lệ bồi thường và tỉ lệ chi phí của Bảo Việt trong năm 2019 đều giảm đáng kể so với 2018, nhờ đó tỉ lệ kết hợp giảm từ 121,6% (2018) xuống 113,3% (2019).

Cuối năm 2019, Bảo Việt đã phát hành 41,4 triệu cổ phần cho Sumitomo Life thu về 4.012 tỉ đồng bổ sung vào vốn điều lệ, giải tỏa bớt áp lực về vốn và tạo cơ sở để doanh thu tăng trưởng tốt hơn trong năm 2020 cho doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận một năm nhiều điểm sáng - Ảnh 1.

Nguồn: SSI Research

Hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm được cải thiện

SSI Research cho biết qui định của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức miễn thường tối thiểu 500.000 đồng/vụ với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có hiệu lực từ 1/1/2019 đã giúp chi phí bồi thường bình quân 9 doanh nghiệp BHPNT niêm yết (không tính Bảo Việt) giảm từ 44,5% (2018) xuống 41,8% (2019).

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lại tăng chi hoa hồng, chiết khấu giành thị phần khiến tỉ lệ chi phí tăng lên (tính trung bình, tăng từ 51,8% năm 2018 lên 54,1% năm 2019).

Nhìn chung, hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được cải thiện, số doanh nghiệp có lãi từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng từ 6 lên 8/10 doanh nghiệp niêm yết.

Về hoạt động đầu tư tài chính, tổng danh mục đầu tư tại 31/12/2019 là 147.183 tỉ đồng, tăng 14,4%; lợi nhuận tài chính đạt 7.451 tỉ đồng, giảm14,8% chủ yếu là do sụt giảm lợi nhuận tài chính tới 22,3% của Bảo Việt.

Nếu loại trừ Bảo Việt, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của các DNBH niêm yết tăng tới 22,7% trong năm 2019 do mặt bằng lãi suất tiền gửi (khoản mục đầu tư chiếm tỉ trọng chủ yếu) giữ ở mức cao trong cả năm 2019 giúp tỉ suất sinh lời bình quân của hoạt động tài chính tăng từ 4,9% (2018) lên 5,4% (2019).

Thu Hoài