|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

nhà phát triển ứng dụng

Các nhà phát triển ứng dụng ủng hộ dự luật chống độc quyền đối với Apple, Google

Các nhà phát triển ứng dụng ủng hộ dự luật chống độc quyền đối với Apple, Google

Liên minh Công bằng ứng dụng đang thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Thị trường ứng dụng mở để tiến hành ngăn chặn các cửa hàng ứng dụng ưu tiên các ứng dụng nội bộ của họ trong tìm kiếm.
Kinh doanh -17:00 | 01/02/2022

nhà phát triển ứng dụng