Thời sự

Ngân sách Nhà nước bội thu 66,5 nghìn tỉ đồng 9 tháng đầu năm

12:41 | 30/09/2019

Chia sẻ

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỉ đồng, bằng 72,9% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 962,2 nghìn tỉ đồng, bằng 58,9% dự toán năm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm Tổng cục Thống kê vừa công bố, tiến độ thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2019 duy trì ổn định, chi ngân sách Nhà nước đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

ngan sach

Ngân sách Nhà nước bội thu 66,5 nghìn tỉ 9 tháng đầu năm. Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỉ đồng, bằng 72,9% dự toán năm. Trong đó thu nội địa 824,6 nghìn tỉ đồng, bằng 70,3%; thu từ dầu thô 40,8 nghìn tỉ đồng, bằng 91,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 159,8 nghìn tỉ đồng, bằng 84,4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 962,2 nghìn tỉ đồng, bằng 58,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 691,9 nghìn tỉ đồng, bằng 69,2%; chi đầu tư phát triển 174,3 nghìn tỉ đồng, bằng 40,6%; chi trả nợ lãi 78,6 nghìn tỉ đồng, bằng 63%.

Như vậy, 9 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước bội thu 66,5 nghìn tỉ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2019 đạt mức tăng khá 10,3% so với cùng kì năm 2018.

Trong đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 624,6 nghìn tỉ đồng, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư (45,3%) và đạt tốc độ tăng vốn cao nhất 16,9% so với cùng kì năm trước.

Vốn khu vực Nhà nước đạt 426,6 nghìn tỉ đồng, chiếm 31% và tăng 3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 327,1 nghìn tỉ đồng, chiếm 23,7% và tăng 8,4%.

Đáng lưu ý là vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa cải thiện nhiều, tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.

Về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2019 ước tính đạt 382,72 tỉ USD. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 194,3 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kì năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước có tốc độ tăng cao 16,4%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5%). Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng ước tính xuất siêu 5,9 tỉ USD.

Khánh Hà