Tài chính

'Ngậm ngùi nhìn' tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM Nhà nước

19:30 | 10/06/2019

Chia sẻ

Tính đến hết ngày 30/4, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM Nhà nước đạt 9,61%, thấp hơn rất nhiều so với nhóm NHTM cổ phần hay NH liên doanh nước ngoài...

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của các ngân hàng, tổng tài sản có của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 30/4 đạt trên 11.215 nghìn tỉ đồng, tăng 1,36% so với cuối năm 2018.

Tổng tài sản của các NHTM Nhà nước chiếm nhiều nhất hệ thống

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước có tổng tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44%, tương đương giá trị gần 4.930 nghìn tỉ đồng, tăng 1,37% (tương đương tăng 150,5 nghìn tỉ đồng) so với cuối năm ngoái.

Đứng thứ hai là nhóm NHTM cổ phần chiếm gần 42%, tương đương 4.630 nghìn tỉ đồng và tăng 1,64%. 

Các nhóm ngân hàng chính sách xã hội, nhóm công ty tài chính, cho thuê, nhóm ngân hàng hợp tác xã và nhóm quỹ tín dụng nhân dân cũng ghi nhận mức tăng tổng tài sản từ 1,37% đến 4,5%. 

Duy chỉ có nhóm ngân hàng liên doanh và nước ngoài là có tổng tài sản giảm 1,03% so với cuối năm 2018, đạt khoảng 1.125 nghìn tỉ đồng.

Ngậm ngùi nhìn tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM Nhà nước - Ảnh 1.

Nguồn số liệu: NHNN Việt Nam, Biểu đồ: Ngọc Huyền tổng hợp. Đơn vị tính: tỉ đồng

Vốn tự có tăng tăng 45,6 nghìn tỉ đồng

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 30/4 toàn hệ thống ngân hàng đạt 851.795 tỉ đồng, tăng 5,66%, tương đương tăng khoảng 45.629 tỉ đồng vốn tự có sau 4 tháng. 

Trong đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính có tỉ lệ tăng cao nhất đạt 11,52%. 

Xét giá trị tuyệt đối, nhóm NHTM cổ phần chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 352.305 tỉ đồng, tăng 4,18%. Xếp sau đó là các NHTM Nhà nước với 282.199 tỉ đồng, tăng 5,06% so với 4 tháng trước.

Ngậm ngùi nhìn tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM Nhà nước - Ảnh 2.

Nguồn số liệu: NHNN Việt Nam, Biểu đồ: Ngọc Huyền tổng hợp. Đơn vị tính: tỉ đồng

Về vốn điều lệ, các nhóm tổ chức tín dụng tăng nhẹ. Cụ thể, các NHTM Nhà nước tăng 0,75%; NHTM cổ phần tăng 0,61%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 2,76% so với đầu năm. 

Quỹ tín dụng nhân dân có tỉ lệ tăng vốn điều lệ cao nhất là 3,72% so với cuối năm 2018, đạt 4.548 tỉ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu NHTM Nhà nước 9,61%

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước vẫn giữ ở mức khá thấp 9,61% (mức quy định là 9%). Trong khi đó, các nhóm ngân hàng còn lại có CAR đạt hai con số cao hơn khá nhiều so với quy định.

Ngậm ngùi nhìn tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM Nhà nước - Ảnh 3.

Nguồn số liệu: NHNN Việt Nam, Biểu đồ: Ngọc Huyền tổng hợp. Đơn vị tính: %. Riêng NH Chính sách xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân không có số liệu.

Về tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, các nhóm ngân hàng đều dưới 40%, tuân thủ mức quy định của NHNN.

Ngọc Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng